Hydrologia - strona 13

Hydrologia - pytania z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

Pytania z hydro :     1 Promieniwanie długofalowe x  2 definicja gradientu adiabatycznego i jakie sa jego własności x  3 hipoteza Bwena x  4 składowe bilansu termicznego pokrywy snieznej x  5.infiltracja wg Hortona x  6.równanie retencji x  7.chwilowy 

Szerokości kanału prostokątnego - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Równanie de Saint-Venanta dla szerokości kanału prostokątnego:  zał.: przepływ w kanale jest jednowymiarowy,   przepływ jest wolnozmienny,   spadek dna jest mały  (sin  ϕ ≈ ϕ), obowiązuje prawo hydrostatycznej zmiany ciśnienia wzdłuż głębokości, rozkład  prędkości w przekroju poprzecznym jest jedno...

Pomiar natężenia w korycie otwartym - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2492

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM Celem ćwiczenia był pomiar natężenia w korycie otwartym następującymi metodami: − za pomocą przelewu kontrolnego, − metodą Harlachera, − metodą Culmana. Pomiary pośrednie punktowe przepływu zostały wykonane na kanale otwartym w hali w budynku  „Hydro”. Charakterystyka pr...

Topnienie śniegu - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Topnienie śniegu-  ilość ciepła dostarczonego do pokrywy śnieżnej musi być większa od tzw.  „zapasu zimna”, czyli ilości ciepła koniecznej do podniesienia temperatury śniegu do 0 °C;  -Własności termiczne pokrywy śnieżnej: ciepło właściwe:...

Wyznaczanie średniego opadu obszarowego - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2548

Wyznaczenie średniego opadu obszarowego dla zlewni      Zakres ćwiczenia:    1. Wyznaczenie granicy zlewni po zadany przekrój   2. Wyznaczenie parametrów cieków:   - sieć rzeczne  - powierzchnia zlewni (A [km2])  - długość cieku głównego (L [km])  - średniego spadku cieku głównego (s [-])  3. Okreś...

Wzór Matakiewicza - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2471

WZÓR  MATAKIEWICZA Vśr = Vmax * (0,59 + 0,02 * Hśr + 0,006/I) Gdzie:  I - spadek dna ; [‰]             F - pole powierzchni przekroju poprzecznego ; [m]             B- szerokość zwierciadła wody ; [m]             Vmax  - maksymalna prędkość powierzchniowa ; [m/s]             Hśr - średnia głębokość...

Hydrologia - pytania z egzaminu - termin zerowy

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

1. Co to jest Albedo? 2. Objaśnij powód różnych wartości gradientów sucho i wilgotno adiabatycznego. 3. Chwilowy hydrogram jednostkowy, definicja i właściwości. 4. Omówić czynniki determinujące ...

Typy zadań rozwiązywanych w hydraulice

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 371

Typy zadań rozwiązywanych w hydraulice.   Schematy obliczeniowe !:  - Rurociągi (pojedyncze i sieci),  - koryta otwarte (pojedyncze i sieci),  - strumienie swobodne,  - otwory,  - przelewy,  - zbiorniki retencyjne i reaktory,  - przepł...