Wzór Matakiewicza - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór Matakiewicza - omówienie - strona 1 Wzór Matakiewicza - omówienie - strona 2 Wzór Matakiewicza - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

WZÓR  MATAKIEWICZA Vśr = Vmax * (0,59 + 0,02 * Hśr + 0,006/I) Gdzie:  I - spadek dna ; [‰]             F - pole powierzchni przekroju poprzecznego ; [m]             B- szerokość zwierciadła wody ; [m]             Vmax  - maksymalna prędkość powierzchniowa ; [m/s]             Hśr - średnia głębokość ;  [m] Hśr= F/B Gdzie:  F- pole powierzchni przekroju poprzecznego ; [m]             B- szerokość zwierciadła wody  ; [m] I= 0,35 ‰ F= 8,98 m2 B= 10,5 m Vmax= 0,609 m/s    Hśr= F/B= 8,98/10,5= 0,85m Vśr = 0,609* (0,59 + 0,02 * 0,85 + 0,006/0,00035)=  0,38 m/s Qśr = Vśr * F= 0,38 * 8,98=  3,41 m3/s WZÓR MANNINGA V= 1/n * R 2/3 * I 1/2 Gdzie: n - współczynnik szorstkości wg Manninga            R - promień hydrauliczny ; [m]            I – spadek dna ; [‰]                  R= F/Oz Gdzie: F –[m]            Oz – obwód zwilżony ; [m] n- współczynnik szorstkości wg Manninga. Dla kanałów i rzek o złych warunkach ( nierówny  przekrój, kamienie i rośliny na dnie i brzegach) wartość n przyjmuje wartości:    n = (0,033 ÷ 0,039) → n= 0,036 Oz= 19,2971 m  F= 8,98 m2   I=0,035 ‰ R= 8,98/19,2971= 0,4654 V =1/0,036 * 0,4654 2/3 * 0,00035 1/2=  0,31 m/s Q = V * F= 0,31 * 8,98=  2,78 m3/s Lp. METODA Vśr [m/s] Q [m3/s] 1. Rachunkowa 0,42 3,78 2. Harlachera 0,41 3,68 3. Culmana 0,37 3,36 4. Wzór  Matakiewicza 0,38 3,41 5. Wzór Manninga 0,31 2,78 Vśr = 0,40 m/s Qśr = 3,56 m3/s Q= 1/n * I 1/2 * R 2/3 * F n= (I 1/2 * R 2/3 * F) / Q n  =(0,00035 1/2 * 0,4654 2/3 * 8,98) / 3,56=  0,028 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz