Wyznaczanie średniego opadu obszarowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2583
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie średniego opadu obszarowego - omówienie - strona 1 Wyznaczanie średniego opadu obszarowego - omówienie - strona 2 Wyznaczanie średniego opadu obszarowego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wyznaczenie średniego opadu obszarowego dla zlewni      Zakres ćwiczenia:    1. Wyznaczenie granicy zlewni po zadany przekrój   2. Wyznaczenie parametrów cieków:   - sieć rzeczne  - powierzchnia zlewni (A [km2])  - długość cieku głównego (L [km])  - średniego spadku cieku głównego (s [-])  3. Określenie średniego opadu dla zlewni metodą:   - wieloboków  - izohiet  - hipsomtryczną   Pojęcia podstawowe:   ZLEWNIĄ  nazywamy obszar, z którego wody spływają do jednego odbiornika (bez względu na jego  wielkość).  DORZECZEM   nazywamy system, który tworzy rzeka wraz ze swoimi dopływami,  jest to zatem  obszar, z którego wody spływają do systemu jednej rzeki.  ZLEWISKIEM MORZA  nazywamy zespół dorzeczy, z których wody spływają do tego morza.  DZIAŁEM WODNYM  nazywamy linię oddzielającą poszczególne dorzecza .  GRANICAMI ZLEWNI  nazywamy linie ograniczające poszczególne zlewnie nazywamy.  GRANICA  TOPOGRAFICZNA  biegnie najwyższymi wzniesieniami terenu.  GRANICA  HYDROGEOLOGICZNA , wyznaczana jest w oparciu o prześledzenie dróg powierzchniowego  spływu wody lub kierunku spływu wód gruntowych.  OPAD   jest mierzony punktowo na stacjach opadowych, za pomocą różnego typu deszczomierzy.  ŚREDNIE OPADY ATMOSFERYCZNE DLA ROZPATRYWANEGO OBSZARU  czyli tzw.  WSKAŹNIKI    OPADOWE  określa się na podstawie wysokości opadów zmierzonych w  różnych punktach zlewni.                                                    METODA WIELOBOKÓW     Poszczególne stacje łączy się między sobą pokrywając zlewnie siatką trójkątów. Symetralne boków  trójkątów tworzą  WIELOBOKI , dla których położona wewnątrz stacja jest  reprezentatywna .  Metoda ta jest stosowana w zlewniach nizinnych, mało zróżnicowanych pod względem  fizjograficznym.   Opad średni średnią ważoną , gdzie wagą jest powierzchnia poszczególnych wieloboków   P=suma(Pi*Ai)/A     gdzie:  P - opad średni  Pi - wysokości opadu w poszczególnych stacjach  A - pole powierzchni zlewni  Ai - pole powierzchni            Etapy:    1. określenie granicy zlewni oraz wysokości opadu dla poszczególnych posterunków    2. Połączyć liniami stacje opadowe, tworząc układ trójkątów                 3. Wyznaczyć symetralne boków trójkątów    4. Wyznaczyć wieloboki wokół stacji opadowych     5. Określenie powierzchni przypadającej dla poszczególnych posterunków              METODA IZOHIET    IZOHIETY  są to linie łączące punkty o jednakowej wysokości opadów.   Na plan badanej zlewni nanosimy stacje opadowe i pomierzone na nich wysokości opadów. Izohiety 

(…)

… izohiet dla zlewni z zaznaczonym obszarem miedzy sąsiednimi izohietami
METODA HIPSOMETRYCZNA
Na podstawie mapy poziomicowej ustala się krzywą HIPSOMETRYCZNA, wskazującą jaka
powierzchnia badanej zlewni leży powyżej określonej warstwicy (rysujemy ją w ćwiartce IV - na osi
rzędnych wartość poziomic, na osi odciętych powierzchnia). W układzie współrzędnych ćwiartka II
obrazuje krzywą GRADIENTOWĄ czyli zależność wysokości opadów od wzniesienia stacji opadowych
nad poziom morza (układ stacji należy wyrównać linią prostą lub krzywą ciągłą i gładką).
Określenie średniego opadu zlewni dokonuje się metodą wykreślną przez sporządzenie krzywej
PLUWIOMETRYCZNA. Powstaje ona w ćwiartce I poprzez rzutowanie dowolnego punktu krzywej
hipsograficznej z ćwiartki IV na I i z ćwiartki IV przez III i II (z krzywej…
… ją w ćwiartce IV - na osi
rzędnych wartość poziomic, na osi odciętych powierzchnia). W układzie współrzędnych ćwiartka II
obrazuje krzywą GRADIENTOWĄ czyli zależność wysokości opadów od wzniesienia stacji opadowych
nad poziom morza (układ stacji należy wyrównać linią prostą lub krzywą ciągłą i gładką).
Określenie średniego opadu zlewni dokonuje się metodą wykreślną przez sporządzenie krzywej
PLUWIOMETRYCZNA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz