Obliczanie opadu średniego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie opadu średniego  - omówienie - strona 1 Obliczanie opadu średniego  - omówienie - strona 2 Obliczanie opadu średniego  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

     Projekt nr 1 Temat: Obliczanie opadu średniego i przepływów  charakterystycznych Wstęp teoretyczny.  Średni opad roczny zwany modułem pluwiometrycznym można wyznaczyć za pomocą trzech  metod:   izohiet,   wieloboków   równego   zadeszczenia   (wielokątów,   Thiessena).   Na   terenach  nizinnych do wyznaczenia średniej warstwy opadu danej zlewni wystarcza obliczenie średniej  arytmetycznej z rocznych sum opadów z danych posterunków opadowych.   Metoda wieloboków polega na przypisaniu danej stacji obszaru w kształcie wieloboku, w  którym   zakładamy   opad   identyczny   z   opadem   w   danej   stacji.   Wieloboki   konstruuje   się  natępująco:   -obszar   zlewni   pokrywamy   siatką   trójkątów   tak,   aby   w   ich   wierzchołkach   znalazły   się  posterunki opadowe (trójkąty powinny być w miarę możliwości równoboczne),  -dla każdego boku trójkątów rysujemy symetralne,  -wzdłuż przecinających się symetralnych zamykamy wieloboki. Każda stacja powinna być zamknięta w wielokącie. Na brzegach krawędzią wieloboku jest  granica zlewni. Opad średni oblicza się ze wzoru:                                                                                                          P= ∑Ai*Pi /∑Ai P- opad średni na rozpatrywanym obszarze, Ai- powierzchnia wieloboku przypisana stacji i, Pi- opad w stacji.   Metoda   ta   jest   chętnie   stosowana   pomimo   braku   sensu   fizycznego.   Możliwość   jej  zastosowania ogranicza się do obszarów o niezbyt dużej zmienności przestrzennej opadów.  Zaletą metody jest to, że powierzchnie wieloboków są stałe dla danej sieci i niezależne od  opadu.  Metoda izohiet polega na dokonaniu interpolacji zaobserwowanych w stacjach opadów. W  ten sposób dokonuje się wyznaczenia punktów o jednakowym opadzie, po ich połączeniu  otrzymuje   się   linie   zwane   izohietami.   Następnie   oblicza   się   powierzchnie   pomiędzy  kolejnymi izohietami i granicami danej zlewni. W metodzie tej zakłada się liniowy rozkład  opadu pomiędzy stacjami oraz, że w polu pomiędzy izohietami wysokość opadu równa jest  średniej arytmetycznej wartości izohiet. Opad średni wyznacza się na podstawie wzoru:                        P= ∑Pi *Ai/∑Ai P- opad średni, A- pole między izohietami( ew. izohietą i granicą zlewni). Zasadniczą wadą tej metody jest to, że dla każdego przypadku opadów uzyskuje się inny  układ   izohiet,   co   powoduje   konieczność   każdorazowego   wyznaczania   ich   przebiegu   i 

(…)

… teren przyjęty jako średnia ważona z wartości tablicowych ,
Q0- przepływ absolutnie najniższy,
Q1- średni niski przepływ,
Q2- przepływ tzw. normalny,
ν- współczynnik zależny od różnych czynników związanych z charakterem zlewni,
Qmax- wielka katastrofalna woda,
ω- współczynnik,
µ- współczynnik.
Wnioski:
Podsumowując uzyskane wyniki opadu średniego można, zauważyć, że otrzymane wartości
są do siebie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz