Obliczanie opadu średniego zlewni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie opadu średniego zlewni - strona 1 Obliczanie opadu średniego zlewni - strona 2 Obliczanie opadu średniego zlewni - strona 3

Fragment notatki:

Obliczenie opadu średniego w zlewni
1. Metoda średniej arytmetycznej
n
Pśr =
∑P
i
i =1
n
gdzie:
n
- liczba posterunków opadowych na terenie zlewni,
- wysokość opadu zmierzona w stacji „i” [mm].
Pi
2. Metoda wieloboków równego opadu
n
Pśr =
gdzie:
Ai
A
Pi
n
∑P A
i =1
i
i
A
- powierzchnia, na której wysokość opadu jest równa Pi [km2],
- całkowita powierzchnia zlewni [km2],
- wysokość opadu zmierzona w stacji „i” [mm],
-liczba wieloboków równego opadu.
3. Metoda izohiet
n
Pśr =
∑P
i =1
sri
Ai
A
gdzie:
Ai
- powierzchnia zawarta pomiędzy izohietami [km2],
A
- całkowita powierzchnia zlewni [km2],
- średnia wysokość opadu pomiędzy izohietami [mm].
Pśri
4. Metoda krzywej hipsometrycznej
V P = ∫ P dA
A
Psr =
VP
A
gdzie:
VP
- objętość opadu (pole powierzchni pod krzywą pluwiometryczną) [mm km2],
A
- całkowita powierzchnia zlewni [km2].
5. Metoda odwrotnych odległości - MOO
Posterunek opadowy nr 4
4
l k4
Posterunek opadowy nr 2
2
Posterunek opadowy nr 1
1
l k1
l k2
k
Rozpatrywany punkt
powierzchni zlewni
n
Pk =
 1
m
kp
n
Posterunek opadowy nr 3
3

Pi 


∑  (l )


i =1
l k3
1
∑ (l )
i =1
m
kp
gdzie:
Pk
Pi
- wysokość opadu w rozpatrywanym punkcie k [mm],
– wysokość opadu zmierzona w posterunku opadowym „i” [mm],
l kp
- odległość punktu k od posterunku opadowego p[m],
m
- stała, której wartość przyjmowana jest zależnie od topografii terenu (wartość m waha się od 1 dla
obszarów płaskich do 3 dla obszarów górzystych),
- liczba posterunków opadowych.
n
6. Gradientowa metoda odwrotnych odległości - GMOO
Rks = Rk + Ag (H k − H k ) Rk
gdzie:
Rks
- skorygowana wysokość opadu atmosferycznego w punkcie zlewni k [mm],
Ag
- współczynnik nachylenia tzw. krzywej gradientowej,
- rzędna rozpatrywanego punktu terenu (wysokościowy atrybut danego rastra) [m n.p.m.],
Hk
Hk
- tzw. wysokość przeniesienia [m n.p.m.] (wys. pkt. obliczona MOO).
Ag =
Rmax − Rmin
(H max − H min ) Rmax
Rmax, Rmin - wysokość opadu atmosferycznego zmierzona odpowiednio w najwyżej i najniżej położonym
posterunku opadowym [mm],
H max , H min - rzędna położenia odpowiednio najwyżej i najniżej leżącego posterunku opadowego m n.p.m.].
Pole opadu nad zlewnia rzeki Soły obliczone metodą GMOO
(autor: Robert Szczepanek)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz