Hydrometeorologia

note /search

Biland wodny

  • Politechnika Śląska
  • Hydrometeorologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1372

BILANS WODNY Definicje: 1. Zasoby wodne są to wszelkie wody znajdujące się na danym obszarze stale lub występujące na nim czasowo (Dębski). 2. Przepływ średni roczny - Qśr -jest to śr...

Bilansowanie wodne - Opad atmosferyczny

  • Politechnika Śląska
  • Hydrometeorologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

1 Bilansowanie zasobów wodnych Definicje: 1. Zasoby wodne są to wszelkie wody znajdujące się na danym obszarze stale lub występujące na nim czasowo (Dębski). 2. Przepływ średni roczny – Qśr -jest to średnia arytmetyczna przepływów z wielo...

Krzywa częstości

  • Politechnika Śląska
  • Hydrometeorologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1722

KRZYWA CZĘSTOŚCI, CZĘSTOLIWOŚCI I SUM CZASÓW TRWANIA STANÓW Wykres codziennych stanów CZĘSTOŚĆ lub LICZEBNOŚĆ KLASOWA ZBARZEŃ (n), jest to liczba zdarzeń przypadających na dany przedział klasowy badanego zjawiska. WYKRES CZĘSTOŚCI lub ROZDZIAŁU LICZEBNOŚCI, przedstawiony w formie diagramu (wie...

Obliczanie opadu średniego zlewni

  • Politechnika Śląska
  • Hydrometeorologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2177

Obliczenie opadu średniego w zlewni 1. Metoda średniej arytmetycznej n Pśr = ∑P i i =1 n gdzie: n - liczba posterunków opadowych na terenie zlewni, - wysokość opadu zmierzona w stacji „i” [mm]. Pi 2. Metoda wieloboków równego opadu n Pśr = gdzie: Ai A Pi n ∑P A i =1 i i A ...

Opad

  • Politechnika Śląska
  • Hydrometeorologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1582

POMIAR WYSOKOŚCI OPADU -7- OPAD Opad jest to produkt kondensacji pary wodnej, który w stanie stałym (śnieg, grad) lub ciekłym (deszcz) dociera do powierzchni terenu. Od opadu należy odróżnić osady - stanowiące również produkt kondensacji - ze względu na odmienny sposób ich formowania. Opad m...