Krzywa częstości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krzywa częstości - strona 1 Krzywa częstości - strona 2 Krzywa częstości - strona 3

Fragment notatki:

KRZYWA CZĘSTOŚCI, CZĘSTOLIWOŚCI I SUM CZASÓW TRWANIA STANÓW
Wykres codziennych stanów
CZĘSTOŚĆ lub LICZEBNOŚĆ KLASOWA ZBARZEŃ (n), jest to liczba zdarzeń
przypadających na dany przedział klasowy badanego zjawiska.
WYKRES CZĘSTOŚCI lub ROZDZIAŁU LICZEBNOŚCI, przedstawiony w formie
diagramu (wieloboku liczebności) albo histogramu (wykresu słupkowego ), wskazuje w jaki
sposób spostrzeżenia pochodzące z pewnej serii, rozdzielają się ilościowo między poszczególne
przedziały skali.
*) częstotliwość *10-2
histogram częstości
diagram częstości
krzywa sumowa czasów
trwania wraz z wyższymi
Stan najdłużej trwający NTW
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDARZEŃ jest to stosunek liczby zdarzeń n w danym przedziale
n
. Wyrażona może być w liczbach bezwzględnych
klasowym, do całkowitej liczby zdarzeń N,
N
lub procentach.
WYKRES CZĘSTOTLIWOŚCI przedstawia (jak poprzednio), rozdział liczebności. W
przypadku ugrupowań o różnej liczebności, wykresy częstotliwości można porównywać między
sobą, co nie jest możliwe dla wykresów częstości.
n/N
Krzywa częstotliwości
KRZYWA SUM CZASÓW TRWANIA STANÓW wraz z wyższymi lub jest krzywą sumową
krzywej częstości (częstotliwości) stanów.
Dla wielu zagadnień ważne jest zbadanie, jak często występuje dany przepływ, jaki
przepływ pojawia się najczęściej w danym cieku i jak długo utrzymuje się powyżej lub poniżej
określonego poziomu.
Cały obszar zmienności stanów w danym okresie, dzieli się na przedziały o równej
wielkości oraz oblicza się liczbę spostrzeżeń przypadających na poszczególne przedziały. Jest to
częstość występowania stanów w tych przedziałach. Częstość podzielona przez całkowitą liczbę
branych pod uwagę spostrzeżeń stanowi częstotliwość ich występowania. Obliczenia
najwygodniej jest wykonywać w tabeli.
Krzywa sum czasów trwania służy do wielu operacji hydrologicznych i
hydrotechnicznych. Między innymi pozwala wyznaczyć stany okresowe i charakterystyczne oraz
granice stref stanów.
Stanem okresowym nazywa się stan o określonym czasie trwania (wraz z wyższymi lub
niższymi). M.in. można wyznaczać stan najdłużej trwający (modalny) z krzywej rozkładu
częstotliwości, jako ten o największej wartości odciętej lub z krzywej czasów trwania, jako
przepływ odpowiadający rzędnej punktu przegięcia krzywej.
Stany charakterystyczne określa się na podstawie zbioru danych dobowych. Stany
ekstremalne są to największe i najmniejsze stany wody w badanym okresie. Można je
wyznaczyć z zestawień liczbowych lub z wykresów. Stan średni można określić analitycznie
(jako średnią arytmetyczną rozpatrywanego zbioru) lub graficznie jako wysokość prostokąta
odpowiadającego powierzchni figury zawartej pomiędzy wykresem czasów trwania, a osiami
współrzędnych. Stan zwyczajny ZW określa się także numerycznie lub graficznie. Jeśli
wszystkie badane przepływy uporządkujemy ze względu na wielkość, to ten zajmujący miejsce
środkowe nazywamy zwyczajnym, środkowym lub medianą. Graficznie jest to przepływ
T
odpowiadający odciętej równej połowie rozpatrywanego okresu .
2 ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz