Opad

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opad - strona 1 Opad - strona 2 Opad - strona 3

Fragment notatki:

POMIAR WYSOKOŚCI OPADU
-7-
OPAD
Opad jest to produkt kondensacji pary wodnej, który w stanie stałym (śnieg, grad) lub ciekłym
(deszcz) dociera do powierzchni terenu.
Od opadu należy odróżnić osady - stanowiące również produkt kondensacji - ze względu na odmienny
sposób ich formowania.
Opad mierzymy wysokością warstwy wody, jaka powstałaby na terenie gdyby był
szczelny, płaski i nie byłoby parowania. Wysokość opadu wyrażamy w mm.
Opad wyrażony w mm odnosi się do punktu pomiarowego i jego najbliższego otoczenia. Jeśli pod
uwagę bierze się obszar objęty opadem wówczas wygodniej jest posługiwać się objętością opadu,
jaka spada na dany teren w jednostce czasu. Mówimy wówczas o wydajności opadu (ale w połączeniu
z jednostką czasu na jednostkę powierzchni).
Dla przykładu:
Jeśli na pow. 1 m2 - spadnie deszcz o wysokości 1 mm to objętość wody wyniesie - 1 litr
Jeśli na pow. 1 ha - spadnie deszcz o wysokości 1 mm to objętość wody wyniesie - 10 m3
Jeśli na pow. 1 km2 - spadnie deszcz o wysokości 1 mm to objętość wody wyniesie -1000 m3
Rodzaj opadów atmosferycznych.
Jako najczęściej występujące opady można wymienić: deszcz, mżawkę, śnieg z deszczem,
krupy śnieżne i grad.
DESZCZ - opad złożony z kropel wody o średnicy większej niż 0,5 mm. Jest to najczęściej pojawiający
się opad w naszym klimacie.
MŻAWKA - opad drobnych kropelek wody o średnicy mniejszej od 0,5 mm, które spadają bardzo
wolno i są łatwo przenoszone przez wiatr w kierunku poziomym.
ŚNIEG - opad kryształków lodu, które mają zwykle delikatną, rozgałęzioną strukturę. Podstawową
formą cząstek tego opadu są gwiazdki sześcioramienne o pięknej i bogatej kompozycji. Przy
temperaturach nieco niższych od zera kryształki łączą się zwykle w płatki (śnieżynki), a te
często w duże płaty.
ŚNIEG Z DESZCZEM - opad śniegu i deszczu lub mokrego śniegu, występujący w temperaturach
zbliżonych do zera i wyższych od zera.
KRUPY ŚNIEŻNE - opad białych, kulistych lub stożkowatych ziarenek o średnicy od 2 do 5 mm.
Podczas spadania na twarde podłoże odbijają się i rozpryskują.
GRAD - opad kulek lub bryłek lodu nieforemnego kształtu (gradzin) o średnicy do 50 mm, czasami
większych. Pada przy temperaturach wyższych od 0oC, w ciepłej porze roku, zwykle
towarzyszy mu burza atmosferyczna. Najczęściej występuje w niższych szerokościach
geograficznych, a największe gradziny spotykane są w strefie międzyzwrotnikowej.
Znane są ponadto takie opady, jak deszcz marznący, mżawka marznąca, śnieg ziarnisty, ziarna
lodowe i słupki lodowe.
Opady można także podzielić na ciągłe, z przerwami, przelotne i roszące.
OPADY CIĄGŁE - są to opady deszczu lub śniegu trwające przez dłuższy czas bez przerwy (więcej
niż 6 godzin) lub z bardzo krótkimi przerwami, o przeciętnym i dosyć równomiernym natężeniu
(większym niż 0,5 mm/godz.), obejmujące na ogół swym zasięgiem duże obszary. Padają
zwykle z chmur warstwowych deszczowych Ns i średnich warstwowych As uformowanych
przy wznoszeniu się powietrza wzdłuż powierzchni frontowych.
OPADY Z PRZERWAMI -

(…)

… się bezpośrednio na powierzchni gleby, roślinności
i przedmiotach znajdujących się na powierzchni Ziemi, w wyniku kondensacji pary wodnej
otaczającego powietrza w temperaturze wyższej od 0oC. Osad ten powstaje wówczas, gdy
temperatura wymienionych powierzchni spada poniżej temperatury punktu rosy otaczającego
jej powietrza. Przyczyną takiego oziębienia jest zwykle wypromieniowywanie energii cieplnej
z powierzchni…
… spada na badany
teren. Wykonuje się go na stacjach meteorologicznych i wybranych posterunkach opadowych. Pomiar
odbywa się przy użyciu przyrządów standardowych (deszczomierzy i pluwiografów) bądź przy użyciu
czujników wchodzących w skład automatycznego systemu rejestracji danych. Deszczomierze mierzą
sumy dobowe (wpisywane zawsze za poprzednią dobę). Są to najczęściej blaszane pojemniki
o określonej…

zachodzących zmian, jak również ułatwia
gromadzenie danych.
Radiowy deszczomierz o zasięgu 200 m. Pomiar 1 h,
24 h, całkowity, wykres opadów z 24 h.
Stacja meteorologiczna w aluminiowej obudowie
(wodoodporna). Pomiar temperatury, wilgotności,
ciśnienia, opady, kierunek i prędkość
wiatru, temp. punktu rosy, temp. odczuwalna
(radiowa 86.8 MHz, zasięg do 1000 m).
Deszcze nawalne, natężenie, wydajność, skala…
…), albo sięga do kilkuset metrów wysokości i nosi wtedy nazwę mgły wysokiej (górnej).
Mgła przyziemna pojawia się u nas najczęściej w drugiej połowie lata i na jesień, podczas
pogodnych i bezwietrznych nocy. Związana jest z nocną inwersją temperatury powietrza. Po
wschodzie Słońca, a także wraz z pojawieniem się silniejszego wiatru, mgła i inwersja
zanikają. W płaszczyźnie poziomej mgła przyziemna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz