Pomiar przekroju poprzecznego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar przekroju poprzecznego - omówienie - strona 1 Pomiar przekroju poprzecznego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Pomiar przekroju poprzecznego. Pomiarem objęto głębokości w przekroju poprzecznym i jego szerokość. Elementy te są  niezbędne do obliczenia powierzchni przekroju. Głębokości mierzy się w punktach przekroju,  których odstępy zależą od szerokości cieku i rzeźby jego dna. Gdy koryto ma kształt  regularny to punkty pomiaru głębokości rozmieszcza się zgodnie z normami. Jeżeli dno cieku  jest urozmaicone, to punkty pomiaru głębokości przyjmuje się tak gęsto, aby można było  uzyskać dokładny obraz przekroju poprzecznego cieku. Punkty pomiarowe lokalizuje się w  przekroju poprzecznym za pomocą taśm lub lin pomiarowych. Taśmy, zazwyczaj parciane  ruletki, używane są przy szerokości cieku do 20 metrów. Przy większych szerokościach  koryta używane są liny pomiarowe. W badanym przypadku szerokość przekroju wynosiła 17  metrów, a odstępy punktów pomiarowych wynosiły 0,5 metra. Zero podziałki szerokości  umieszcza się zwyczajowo na lewym brzegu rzeki. W miejscu, gdzie zaczyna się zwierciadło  wody, wykonuje się pierwszy odczyt odległości od zera podziałki. Następnie, co określoną  odległość wynikającą z przyjętych zasad, mierzy się głębokość w pionie. Po osiągnięciu  przeciwległego brzegu odczytuje się na taśmie odległość punktu brzegowego od zera  podziałki. Do badania głębokości użyto stalowej żerdzi. Pomiary rzędnej dna wykonywano  ustawiając stopkę żerdzi na dnie koryta i odczytując wartość wskazaną na podziałce żerdzi.  Przy wykonywanych pomiarach należało pamiętać o prostopadłym ustawieniu żerdzi do dna  rzeki. Pomiar rzędnej zwierciadła wody wykonywano umieszczając stopkę żerdzi na  wysokości zwierciadła wody i odczytując odpowiednią wartość. Głębokość wody w danym  punkcie pomiarowym ustalano odejmując rzędną zwierciadła wody od rzędnej dna. Tabela pomiarów: Odległość od  brzegu rzeki [m] Rzędna dna [cm] Rzędna zwierciadła  wody [cm] Głębokość [cm] 1,0 338 270 68 1,5 330 270 60 2,0 334 270 64 2,5 330 270 60 3,0 336 270 66 3,5 338 270 68 4,0 330 270 60 4,5 324 270 54 5,0 310 272 38 5,5 298 276 22 6,0 305 277 28 6,5 312 280 32 7,0 330 275 55 7,5 338 277 61 8,0 338 277 61 8,5 339 275 64 9,0 335 274 61 9,5 332 276 56 10,0 330 274 56 10,5 337 275 62 11,0 335 273 62 11,5 335 273 62 12,0 333 272 61 12,5 331 272 59 13,0 328 272 56 13,5 337 272 65 14,0 333 272 61 14,5 334 271 63 15,0 320 271 49 15,5 315 270 45 16,0 307 270 37 16,5 295 269 26 17,0 269 269 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz