Geografia turystyczna - strona 4

Klasyfikacja walorów turystycznych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1764

. KLASYFIKACJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH WEDŁUG KRYTERIUM PEŁNIONYCH FUNKCJI: 1. Walory wypoczynkowe a) zimowe walory (zbocza spadek terenu, opady śniegu) pozostają w ścisłym związku z warunkami środowiska przyrodniczego, miejsca regionu b) walory letnie (

Ośrodek turystyczny - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

OŚRODEK TURYSTYCZNY Miejsce, gdzie ludzie jeżdżą na wakacje i dla rekreacji, skąd ośrodek wakacyjny lub uzdrowiskowy, także śródlądowy i nadmorski (Medik S. 1995) Wykład 6 Kierunki i działania Podstawowe kierunki i działania zakładów leczniczych ...

Podzia walorów wedug kryterium genezy - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1162

PODZIAŁ WALORÓW WG KRYTERIUM GENEZY: Walory przyrodnicze (środowiska naturalnego) Walory antropogeniczne (kulturowe) . WALORY TURYSTYCZNE W KONCEPCJI MARKETINGU Atrakcje - sa to elementy miejsca docelowego, które w znacznej mierze określają wybór konsumentów i wpływają na motywacje potencjalnych ...

Pojęcie walor krajoznawczy - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Pojęcie walor krajoznawczy „ za walor turystyczny o treści krajoznawczej zwany dalej walorem krajoznawczym, uważa się obiekt materialny lub nie materialny lub przejaw kultury duchowej stanowiący przedmiot zainteresowań turystów” Walor k...

Polskie pomniki historii - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

Polskie pomniki historii: Rezerwat archeologiczny w Biskupinie Kopalnia soli w Bochni Zespół Klasztorów oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie Zespół katedralny - Frombork Miasto Gdańsk w zasięgu obwarowań XVII katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha w...

Przyrodnicze walory krajobrazu utworzone przez człowieka - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Przyrodnicze walory krajobrazu utworzone przez człowieka Parki zabytkowe Muzea i zbiory przyrodnicze Ogrody botaniczne Ogrody zoologiczne Element natury utworzony w procesie twórczej, kompozycyjnej i artystycznej działalności Występowani...

Region B - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

Region B - są to regiony o bogatych niekiedy tradycjach plastyki ludowej i twórczości ludowej, po okresie zaniku wtórnie ożywione (np. Opolszczyzna, Kaszuby, Bory Tucholskie) Region C - są to regiony gdzie miejscowe tradycje ludowe zanikły, cechujące się funkcjonowaniem różnych wątków kulturowych,...

Region turystyczny - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

REGION TURYSTYCZNY Tereny gdzie nasilenie występowania cechy zagospodarowania turystycznego i intensywności ruchu było większe niż średnie w danym typie krajobrazu naturalnego (Milewska M.I, 1963) KRYTERIA DELIMITACJI (WYDZIELENIE...

Reginalizacja turystyczna Polski - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

REGIONALIZACJA TURYSTYCZNA POLSKI a) Wybrzeże Pobrzeże Szczecińskie Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeże Gdańskie b) Pojezierze Pomorskie Pojezierze Drawskie Pojezierze Kaszubskie Bory Tucholskie c) Pojezierze Mazurskie Pojezierze Brodnickie Pojezierze Iławskie Pojezierze Olsztyńskie Pojezierze ...

Sezonowość turystyczna - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

SEZONOWOŚĆ TURYSTYCZNA a) ogólnorekreacyjny W polskich warunkach klimatycznych trwa przeciętnie od połowy kwietnia do końca października Pokrywa się on mniej więcej z długością okresu wegetacyjnego (średnia dobowa temperatura powietrza ...