Geografia turystyczna - strona 5

Skanseny w Polsce - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

Skanseny w Polsce Rys historyczny- nowy prąd kulturowy - tworzenie muzeów na wolnym powietrzu Ciechocinek - Podlaskie, Muzeum Rolnictwa im Krzysztofa Kluka Chorzów - Śląskie, Górnośląski park Etnograficzny Jurgów - Małopolskie, Skansen Tokarnia - Świętokrzystkie , Muzeum Wsi Kieleckiej Kluki ...

Teoria geografi i turystyki - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

TEORIA GEOGRAFII TURYSTYKI a) Przedmiot geografii turystyki Analiza form i relacji przestrzennych zjawisk turystycznych oraz związanych z nimi procesów oddziałujących na przestrzeń (Wg. J.Wraszyńska, A. Jackowski, 1978) b) Cel badawczy geografii turystyki Jest stworzenie podstaw teoretycznych do p...

Zagospodarowanie turystyczne - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE Wynik działalności człowieka mającej na celu przystosowanie przestrzeni na potrzeby ruchu turystycznego. DOSTĘPNOŚĆ TURYSTYCZNA Możliwość dojazdu środkami komunikacji do celu podjętej podróży, a także system połączeń komunikacyjnych, szlaków i wyciągów turystycznych um...

Antropogeniczne walory krajoznawcze - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2135

Antropogeniczne(kulturowe) walory krajoznawcze Polski Pojecie antropogeniczny ( kulturowy) walor krajoznawczy jest to obiekt materialny oraz elementy ściśle związane z życiem, praca oraz działalnością człowieka i przez niego wytworzone w procesie historycznego rozwoju, stanowiące przedmiot zainter...

Cechy środowiska przyrodniczego - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

CECHY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Wzajemne powiązanie Jakościowe zróżnicowanie form działalności człowieka Oddziaływanie środowiska geograficznego na wszystkie formy Jakościowe zróżnicowanie komponentów przyrody . GEOGRAFIA TURY …… a) Geografia turyzmu Jest najczęściej definiowana jako dyscyplina ...

Egzamin - integracja europejska

 • Uniwersytet Gdański
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

INTEGRACJA EUROPEJSKA - PLAN I PERSPEKTYWY (EGZAMIN) 1. Historia UE Traktat Paryski - umowa międzynarodowa dotycząca utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Podpisało go w Paryżu 18 kwietnia 1951 roku sześć państw: Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Traktat wszedł w życie...

Kultura ludowa w Polsce - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

Kultura ludowa w Polsce Region A - są to takie regiony w których lokalna twórczość służy własnemu środowisku i stanowi czynniki zwiększające aktywność turystyczna - niektóre z tych regionów maja szczególna sławę, co umacnia w twórcach prz...

Walory turystyczne - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

. WALORY TURYSTYCZNE A ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA Atrakcyjność turystyczna - ,,Występowanie pewnej cechy charakterystycznej, przyciągającej turystów na pewne tereny dzięki walorom krajobrazu naturalnego, klimatu,

Autostopem do Serbii

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1260

Praca składa się z 2 stron i porusza zagadnienia takie jak: podróż do Serbii, Sylwester w Belgradzie, Nowy Rok w Nowym Sadzie, koniec przygody w Serbii. Wybierasz się do Serbii? Najtaniej autostopem. Na początku grudnia 2011 roku zastanawiałyśmy się z koleżanką, gdzie i w jaki sposób spędzić sylwe...

Republika Białorusi-prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wielkosc ruchu turystycznego :2210 tyś(przyjazdy ogółem) 690tyś (turyści) Najchetniej odwiedzne regiony:Mińsk,Grodno,Homel, Witebsk Niestety Białoruś nie posiada zbyt wielu atrakcji turystycznych.zbyt mała ilość Zabytkó architektóry oraz bardzo ...