Geografia turystyczna - strona 6

Geografia - omówienie zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

. GEOGRAFIA To nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powierzchni ziemi (przestrzeni geograficznej) Nazwa ta pochodzi od słów geos - ,,ziemia” i grapo - ,,piszę” Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny (d...

Hierarchia jednostek przestrzennych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

HIERATCHIA JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH W BADANIACH GEOGRAFII TURYSTYKI Przestrzeń turystyczna - jest to część przestrzeni geograficznej (społeczno-ekonomicznej) w której zachodzą zjawiska turystyczne” Region turystyczny Rejon turyst...

Muzea w Polsce i ich podział - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Muzea w Polsce i ich podział Muzea i rezerwaty archeologiczne: Zabytki archeologiczne są udostępniane dla turystów w muzeach archeologicznych oraz w rezerwatach archeologicznych Rezerwatem archeologicznym jest miejsce odnalezienia zabytku, odsłoniętego spod warstwy ziemi i stosowane jego wyekspo...

Środowisko geograficzne - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE SKŁADA SIĘ Z: Środowisko przyrodnicze Środowisko społeczno-gospodarcze Środowisko przyrodnicze oddziałuje na człowieka - na środowisko społeczno gospodarcze i odwrotnie. 3. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE - ELEMENTY a) Komponenty przyrody nieożywionej Budowa geologiczna Rzeźba ...

Środowisko społeczne - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

ŚRODOWISKO SPOŁECZNO - GOSPODARCZE (wybrane elementy) - stworzone przez człowieka Przemysł Budownictwo Rolnictwo Turystyka Idt. - Środowisko społeczno - gospodarcze charakteryzuje się zróżnicowaniem form działalności, oddziaływaniem i wzajemnym powiązaniem ich. PODSUMOWANIE Cechą środowiska p...

Rezerwaty - rodzaje - omówienie zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Rezerwaty Rodzaje obiektów w rezerwatach archeologicznych Grodziska cmentarzyska kurkany Rozmieszczenie rezerwatów archeologicznych w Polsce Rezerwat archeologiczny kultury Łużyckie w Częstochowie Rezerwat archeologiczny w Krzemionkach Op...

Geografia turystyczna- I egzamin

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • inż. Jan Kowalski
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4662

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: klimat USA, sieć hydnograficzna USA, roślinność USA, formy turysyki w Europie, Egipt. ...

Transylwania prezentacja

 • Politechnika Opolska
 • dr hab. Wiesław Drobek
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2912

opis transylwanii, miejsce położenia i walory turystyczne ...