Geografia turystyczna - strona 3

Pojezierze Mazurskie - charakterystyka

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1645

POJEZIERZE MAZURSKIE: Położenie: Część polskich pojezierzy wschodniobałtyckich pomiędzy Niziną Staropruską (Górowo Iławskie, Orneta) i Pojezierze Iławskie (Iława, Ostró...

Pojezierze Wielkopolskie - charakterystyka

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 6349

POJEZIERZE WIELKOPOLSKIE: Część Pojezierza Południowobałtyckie go, Położona pomiędzy doliną Obry ( Bruzda Zbąszyńska ) na zachodzie a doliną Wisły na wschodzie. Powierzchnia ok. 15,7 tys. km 2 . Jej granice wyznaczają od północy Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka zajmowana obecnie przez Wisłę, Note...

Regiony turystyczne - podział

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1029

Regiony turystyczne: Wybrzeże Pobrzeże Szczecińskie Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeże Gdańskie Pojezierze Pomorskie Pojezierze Drawskie Pojezierze Pobrzeże Kaszubskie Bory Tucholskie Pojezierze Mazurskie Pojezierze obrzeże Brodnickie Pojezierze Pobrzeże Iławskie Pojezierze Pobrzeże Olsztyńs...

Wyżyna Małopolska - charakterystyka

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 9443

WYŻYNA MAŁOPOLSKA: zajmuje 16,7 tys. km2, tj. 5,3% terytorium Polski. Ciągnie się od doliny Wisły między Krakowem a Sandomierzem ku północnemu - zachodowi po Tomaszów Mazowiecki i Radomsko. Na południu opada krawędzią tektoniczno - erozyjną ku kotlinom podkarpackim, na północy granicę wyznacza zwa...

Geografia turystyczna Polski - pojęcie regionu

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1932

Pojecie region Region ekonomiczny K. Dziewoński 1967 Region „narzędzie badania” Region „narzędzie działania” Region „podmiot poznania” Region „narzędzie badania” W tym znaczeniu chodzi o podział przestrzeni na określone obszary - czyli regiony - służące za narzędzie dla zamierzonego badania, a ...

Geografia turystyczna - testy

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2366

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA - TESTY T est I 1. Krajobraz- obszar charakterysyczny dla danego terenu 2. Uzdrowiska pom-kujawskiego regionu balneologicznego -Ciechocinek, Wieniec Zdrój, Kołobrzeg 3. Wymień regiony turystyczne w obrębie wybrzeża -Pobrzeże Sz czecińskie, koszalińskie, Gdańskie 4. Wymień park...

Elementy oceny walorów turystycznych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

ELEMENTY OCENY WALORÓW TURYSTYCZNYCH a) chłonność turystyczna Jest to maksymalna liczba uczestników ruchu turystycznego, którzy mogą równocześnie przebywać na danym obszarze, nie powodując dewastacji i degradacji środowiska naturalnego a tym samym pogorszenia warunków wypoczynku. b) Pojemność tury...

Główne miasta i regiony turystyczne w Polsce - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2058

Główne miasta i regiony turystyczne w Polsce Regiony krajoznawcze Polski - 16 województw Dolnośląskie Kujawsko - Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - Mazurskie Wielkopolskie Zachodn...

Kierunki badawcze geografi i turystyki - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

KIERUNKI BADAWCZE GEOGRAFII TURYSTYKI a) Formalny Badania obejmują krajobraz jak i widoczne w nim formy antropogeniczne (np. charakter zabudowy, szlak turystyczny) b) Funkcjonalny Badania dotyczą współzależności zachodzących pomiędzy podmiotem ruchu, czyli turystą, a przedmiotem - przestrzenią tur...

Klasyfikacja przyrodniczych walorów krajoznawczych - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Klasyfikacja przyrodniczych walorów krajoznawczych Ukształtowane bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka(wydmy) Utworzone przez człowieka (kanał) Ingerencja człowieka występuje w stopniu niewiele zmieniającym charakter waloru (punkt widokowy) Ad 1. Osobliwości flory i fauny Flora: Selekcja gatu...