Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej - strona 2

note /search

Równowaga ciecz- ciecz w układzie trójskładnikowym- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1638

RÓWNOWAGA CIECZ-CIECZ W UKŁADZIE TRÓJSKŁADNIKOWYM TRÓJKĄT GIBBSA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie krzywej równowagi ciecz-ciecz oraz cięciw równowagi w układzie trójskładnikowym (woda, etanol, toluen), w stałej temperaturze. Toluen tworzy z wodą w temperaturze pokojowej układ o o...

Adsorpcja oranżu metylowego na węglu aktywowanym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2450

Sprawozdanie z laboratorium chemii fizycznej Adsorpcja oranżu metylowego na węglu aktywowanym Skład zespołu: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: 1. Adam Rułka 2. Arkadiusz Sakowicz Prowadzący ćwiczenie: mgr inż. Marcin Okuniewski Podpis prowadzącego: 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwicz...

Równowaga ciecz-ciecz w układzie trójskładnikowym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1316

Równowaga ciecz-ciecz w układzie trójskładnikowym Trójkąt Gibbsa Skład zespołu: 1. Katarzyna Stanisz 2. Hanna Skirzyńska Data: 14.03.2013r. Prowadzący ćwiczenie: Okuniewski Marcin Ocena i podpis prowadzącego: Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest wyznaczenie krzywej równowagi ciecz-ciecz or...

Sprawozdanie z laboratorium chemii fizycznej

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2233

Sprawozdanie z laboratorium chemii fizycznej Równowaga ciecz-ciecz w układzie trójskładnikowym .Trójkąt Gibbsa Skład zespołu: Ocena z przygotowania: Ocena ze sprawozdania: 1. Adam Rułka 2. Arkadiusz Sakowicz Prowadzący ćwiczenie: mgr inż. Marcin Okuniewski Podpis prowadzącego: 1. Cel ćwicze...

Wykład - wiązania wodorowe

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1274

Warszawa, 21.02.2012 Sprawozdanie „BADANIE ASOCJACJI ALKOHOLI ZA POMOCĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI” Prowadzący: Okuniewski Marcin Skład zespołu: Punkty za przygotowanie: Punkty ze sprawozdania: Agata Sobczak Ewelina Brzezińska Łukasz Ostrowski CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zareje...

Badanie asocjacji alkoholi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

Badanie asocjacji alkoholi za pomocą spektroskopii w podczerwieni Skład zespołu: 1. Katarzyna Stanisz 2. Hanna Skirzyńska Data: 07.03.2013r. Prowadzący ćwiczenie: Okuniewski Marcin Ocena i podpis prowadzącego: Cel ćwiczenia: Celem ć...

Wykład - krytyczne stężenie micelizacji surfakantu

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1155

KRYTYCZNE STĘŻENIE MICELIZACJI SURFAKTANTU Celem ćwiczenia jest wyznaczenie krytycznego stężenia micelizacji (KSM) surfaktantu kationowego metodą konduktometryczną. Podstawy teoretyczne Zdolność surfaktantów (związków powierzchniowo czynnych) do tworzenia micel, czyli wielocząsteczkowych agreg...

Zastosowanie reguły faz do układu trójskładnikowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

Ćwiczenie XIII: ZASTOSOWANIE REGUŁY FAZ DO UKŁADU TRÓJSKŁADNIKOWEGO opracowanie: Urszula Lelek-Borkowska Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest poznanie metod opisu i wyznaczania równowag międzyfazowych w układzie trójskładnikowym. Pojęcia podstawowe Pojęcia podstawowe i regułę faz Gibbsa...

Wyznaczanie krzywej mieszalności układu trójskładnikowego - wykład...

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Warszawa, 25.02.2013r. Paweł Maliszewski Artur Wronek Wyznaczanie krzywej mieszalności układu trójskładnikowego (woda-toluen-etanol) Celem pomiarów było wyznaczenie krzywej mieszalności układu trójskładnikowego w postaci trójkąta Gibbsa, oraz na...

Adsorbcja oranżu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

Adsorpcja oran˙ u metylowego na weglu aktywowanym z ‘ Celem pomiar´w jest sprawdzenie mo˙ liwo´ci opisu adsorpcji oran˙ u metylowego na weglu o z s z ‘ aktywowanym za pomoca‘ izotermy Langmuira. Stezenie oran˙ u metylowego w ro...