Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej

note /search

Krytyczne stężenie micelizacji surfaktantu- instrukcje laboratoryjne

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3458

KRYTYCZNE STĘŻENIE MICELIZACJI SURFAKTANTU Celem ćwiczenia jest wyznaczenie krytycznego stężenia micelizacji (KSM) surfaktantu kationowego metodą konduktometryczną. Podstawy teoretyczne Zdolność surfaktantów (związków powierzchniowo czynnych) do tworzenia

Reguła faz- ćwiczenie 13

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3416

Ćwiczenie XIII: ZASTOSOWANIE REGUŁY FAZ DO UKŁADU TRÓJSKŁADNIKOWEGO opracowanie: Urszula Lelek-Borkowska Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest poznanie metod opisu i wyznaczania równowag międzyfazowych w układzie trójskładnikowym. Pojęcia podstawowe Pojęcia podstawowe i regułę faz Gibbsa...

Adsorpcja oranżu- instrukcje laboratoryjne

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2884

Adsorpcja oran˙ u metylowego na weglu aktywowanym z ‘ Celem pomiar´w jest sprawdzenie mo˙ liwo´ci opisu adsorpcji oran˙ u metylowego na weglu o z s z ‘ aktywowanym za pomoca‘ izotermy Langmuira. Stezenie oran˙ u metylowego w ro...

Asocjacja alkoholi- instrukcje laboratoryjne

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2898

BADANIE ASOCJACJI ALKOHOLI ZA POMOCĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zarejestrowanie i interpretacja widm absorpcyjnych w podczerwieni (w zakresi...

Trojkat Gibbsa- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3843

RÓWNOWAGA CIECZ-CIECZ W UKŁADZIE TRÓJSKŁADNIKOWYM TRÓJKĄT GIBBSA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie krzywej równowagi ciecz-ciecz oraz cięciw równowagi w układzie trójskładnikowym (woda, etanol, toluen), w stałej temperaturze. Toluen tworzy z wodą w temperaturze pokojowej układ o o...

Krytyzne stężenie micelizacji surfaktantu- ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

KRYTYCZNE STĘŻENIE MICELIZACJI SURFAKTANTU Celem ćwiczenia jest wyznaczenie krytycznego stężenia micelizacji (KSM) surfaktantu kationowego metodą konduktometryczną. Podstawy teoretyczne Zdolność surfaktantów (związków powierzchniowo czynnych) do tworzenia

Krytyczne stężenie micelizacji- laboratorium

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

Krytyczne stężenie micelizacji Skład zespołu: 1. 2. 3. Data: Prowadzący ćwiczenie: Ocena i podpis prowadzącego: 1. Cel ćwiczenia. 2. Użyteczne definicje i wzory. a) b) c) d) 3. Metodyka pomiarów. a) b) c) d) ... ... 4. Zestawienie i opracowanie wyników pomiarów. Tabe...

Zastosowanie reguły faz do układu trójskładnikowego- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

Ćwiczenie XIII: ZASTOSOWANIE REGUŁY FAZ DO UKŁADU TRÓJSKŁADNIKOWEGO opracowanie: Urszula Lelek-Borkowska Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest poznanie metod opisu i wyznaczania równowag międzyfazowych w układzie trójskładnikowym. Pojęcia podstawowe Pojęcia podstawowe i regułę faz Gibbsa...

Adsorpcja oran u metylowego na weglu aktywowanym- laboratorium

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Adsorpcja oran˙ u metylowego na weglu aktywowanym z ‘ Celem pomiar´w jest sprawdzenie mo˙ liwo´ci opisu adsorpcji oran˙ u metylowego na weglu o z s z ‘ aktywowanym za pomoca‘ izotermy Langmuira. Stezenie oran˙ u metylowego w ro...