Trojkat Gibbsa- ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3822
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trojkat Gibbsa- ćwiczenia - strona 1 Trojkat Gibbsa- ćwiczenia - strona 2 Trojkat Gibbsa- ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

RÓWNOWAGA CIECZ-CIECZ W UKŁADZIE TRÓJSKŁADNIKOWYM
TRÓJKĄT GIBBSA
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie krzywej równowagi ciecz-ciecz oraz cięciw
równowagi w układzie trójskładnikowym (woda, etanol, toluen), w stałej temperaturze.
Toluen tworzy z wodą w temperaturze pokojowej układ o ograniczonej mieszalności.
Przed przystąpieniem do pomiarów należy zapoznać się w całości z rozdziałem 3.3.
(Równowaga ciecz-ciecz) ze skryptu „Chemia fizyczna”.1
Aparatura
Refraktometr Abbego, 3 biurety z automatycznym ustawianiem zera, 10 kolbek
stożkowych ze szlifem, 3 probówki, ultratermostat U1, lampa.
Wyznaczanie krzywej binodalnej
1. Dozując z biuret automatycznych wodę i toluen do suchych kolb stożkowych
sporządzić dziesięć układów dwuskładnikowych zgodnie z tabelą 1. Po sporządzeniu
układów kolby zamknąć korkami (nie dociskać korków) i wymieszać ich zawartość.
TOLUEN należy dozować pod wyciągiem!
Tabela 1. Objętości składników do wyznaczania krzywej binodalnej
Nr kolby
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vwoda/cm3
17,0
14,0
8,0
6,0
5,0
4,0
3,0
1,0
0,5
0,4
Vtoluen/cm3
0,4
0,5
0,7
2,0
3,0
4,0
5,0
7,0
10,0
18,0
2. Kolejne układy dwuskładnikowe, dwufazowe miareczkować, intensywnie mieszając,
etanolem do zaniku zmętnienia. Jeżeli wskutek zbyt szybkiego dodawania etanolu
nastąpiło przemiareczkowanie, należy dodawać kroplami wodę, aż do pojawienia się
zmętnienia i ponownie miareczkować etanolem do jego zaniku. Do obliczeń
wykorzystać rzeczywiste objętości składników.
3. Otrzymany roztwór trójskładnikowy przechowywać w zamkniętej kolbie i wyznaczyć
jego współczynnik załamania światła.
4. Powtórzyć wymienione czynności dla kolejnych układów.
5. Zmierzyć współczynnik załamania światła toluenu i wody.
6. Po zakończeniu pomiarów zawartość kolbek przelać do naczynia ze zlewkami (pod
wyciągiem), następnie kolbki przepłukać acetonem i umieścić w suszarce.
1
R. Bareła, A. Sporzyński, W. Ufnalski, Chemia fizyczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Oficyna Wydawnicza PW,
2000.
Równowaga ciecz-ciecz w układzie trójskładnikowym – trójkąt Gibbsa
1
Wyznaczanie cięciw równowagi
1. W suchych probówkach sporządzić mieszaniny trójskładnikowe dozując biuretami
składniki zgodnie z tabelą 2.
Tabela 2. Objętości składników do wyznaczania cięciw równowagi
Nr probówki
1
2
3
Vwoda/cm3
3
3
2
Vtoluen/cm3
3
3
3
Vetanol/cm3
5
4
4
2. Zawartość probówek intensywnie mieszać przez kilka minut.
3. Probówki umieścić w statywie do całkowitego rozdzielenia się faz.
4. Pobrać strzykawką próbkę każdej z faz i wyznaczyć jej współczynnik załamania
światła.
5. Po zakończeniu pomiarów zawartość probówek przelać do naczynia ze zlewkami (pod
wyciągiem), następnie probówki przepłukać acetonem i umieścić w suszarce – bez
korków.
Opracowanie wyników
1. Nanieść na diagram Gibbsa krzywą binodalną. Na osiach odłożyć skład roztworów w
procentach wagowych.
2. Wykonać krzywą kalibracji n = f(% wag. etanolu) dla punktów z pierwszej części
doświadczenia.
3. Posługując się krzywą ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz