Zarządzanie kryzysowe - strona 2

INFORMACJA I DECYDOWANIE zarządzanie kryzysowe wykład

  • dr hab. Stefan Kotlicki
  • Zarządzanie kryzysowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3276

Ma objętość 29 slajdów zapisanych w formacie ppt. Notatka to właściwie slajdy z wykładu na temat informacji i decydowaniu. Cel wykładu: Znać właściwości informacji, treść procesu decyzyjnego,wymagania stawiane decyzji i sposoby decydowania. Na czym skupiał się wykład, jakie zagadnienia zostały poru...

Wykład - Zespoły ludzkie w zarządzaniu kryzysowym

  • Uniwersytet Warszawski
  • Zarządzanie kryzysowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

Zespoły ludzkie w zarządzaniu kryzysowym W procesie zarządzania kryzysowego niezbędnym jest powołanie i przygotowanie właściwego zespołu ludzi zdolnego do rozwiązywania skomplikowanych problemów . Zespół Reagowania Kryzysowego •W swojej ustawowej formie jest duży i posiada wszelkie cechy „organiza...

Zarządzanie kryzysowe-opracowanie zagadnień

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Anna Zabłocka-Kluczka
  • Zarządzanie kryzysowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1848

1. Jak rozumiesz pojęcie kryzysu? Kryzys jest to punkt zwrotny, przełomowy, moment, w którym coś się rozstrzyga, może być to również sytuacja decyzyjna, która prowadzi do punktu zwrotnego w rozwoju. Jest to również trudna, niekorzyst...

Zarządzanie kryzysowe-zagadnienia na zaliczenie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Anna Zabłocka-Kluczka
  • Zarządzanie kryzysowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1274

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Jak rozumiesz pojęcie kryzysu Klasyfikacja kryzysu Podaj przykłady 3 poważnych kryzysów na świecie Podaj 3 przykłady sytuacji kryzysowej org...