Standardy sprawozdawczości finansowej - strona 5

Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 637

24.10.2012 Wykład 4 Czynne rozliczenia międzyokresowe- wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych oraz takie koszty, których prezentacja w wyniku finansowym danego okresu zniekształciłaby obraz finansowy jednostki, np.: koszt znaczących remontów opłac...

Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 721

31.10.2012 Wykład 5 Kapitał z aktualizacji wyceny: I. gdy założenie kontynuacji działalności jest zasadne: Aktualizacja wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów (max do

Standardy sprawozdawczości finansowej - wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2163

Standardy sprawozdawczości finansowej dr Anna Kuzior Wykład 1 Sprawozdanie finansowe stanowi końcowy etap całego procesu przetwarzania informacji w rachunkowości. Rachunkowość - (prof. Mesner) system informacyjny przedsiębiorstwa, system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, przetwarzania, preze...

Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2443

Standardy sprawozdawczości finansowej dr Anna Kuzior Wykład 2 Geneza MSR-ów Zapoczątkowany proces w 1973 roku poprzez powołanie w Londynie Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ang. Internat...

Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 357
Wyświetleń: 952

Standardy sprawozdawczości finansowej dr Anna Kuzior Wykład 4 UWAGA. Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości mają obowiązek sporządzania: -bilansu -rachunku wyników -informacji dodatkowej Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych Badaniu i...

Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 672

Standardy sprawozdawczości finansowej dr Anna Kuzior Wykład 6 Jednostka X buduje Środek trwały. Koszty związane z budową środka trwałego poniesione do dnia bilansowego wynoszą 200 000zł. Ponadto odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na budowę środka trwałego na

Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1085

Standardy sprawozdawczości finansowej dr Anna Kuzior Wykład 8 Według standardów międzynarodowych w bilansie, który nazywamy też sprawozdaniem sytuacji finansowej, ujmuje się te pozycje, które spełniają definicję składnika bilansu - dany składnik ujmuje się jeżeli: prawdopodobne jest, że jednostka ...

Cel i cechy jakościowe sprawozdań -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Cel i cechy jakościowe sprawozdań: Rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (art. 4 ust. 1 u.r.) Cechy : Zrozumiałość - łatwość ich rozumienia Przydatność Istotność Wiarygodność - informacje nie mogą zawierać błędów, mają być bezstronne, nie mogą w...

Kapitał podstawowy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

KAPITAŁ PODSTAWOWY Kapitał (fundusz) podstawowy KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY Spółka Akcyjna Kapitał podstawowy - min. 100 000zł, Akcja - min. 1gr Spółka z o.o. Kapitał zakładowy - min. 5 000zł, udział - min. 50zł Spółka jawna Spółka partnerska - kapitał wspólników -kapitał wspólników/partn...

Kapitał zapasowy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

KAPTAŁ ZAPASOWY kapitał zapasowy w spółkach kapitałowych- tytuły zwiększeń nadwyżka ceny emisyjnej akcji ponad ich cenę nominalną (Aggio, premia) dopłaty wspólników (dodatkowe św...