Standardy sprawozdawczości finansowej - strona 6

Sprawozdania finansowe -kryteria i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1239

Sprawozdania finansowe (kryteria i rodzaje) : Zakres podmiotowy: Jednostkowe Łączne Skonsolidowane - sprawozdania wielu podmiotów (grup kapitałowych) Częstotliwość sporządzania (każda jednostka ma się obliczyć za rok obrotowy): Roczne ...

Ustalenie kosztu sprzedanych produków -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

USTALENIE KOSZTU SPRZEDANYCH PRODUKTÓW (koszty własnego sprzedaży) Koszty rodzajowe 100 000 Stan początkowy zapasu wyrobów gotowych 60 000 Stan końcowy zapasu wyrobów gotowych 90 000 Przyrost stanu zapasów wyrobów gotowych 30 000 Spos...

Standardy Sprawozdawczości Finansowej - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Dominika Markiewicz-Rudnicka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 1946
Wyświetleń: 10458

notatki ze Standardów Sprawozdawczości Finansowej - wykłady uczelnia: WSB we Wrocławiu prowadzący: dr Dominika Markiewicz-Rudnicka zawierają: - elementy sprawozdania finansowego - zasady rachunkowości (kontynuacji działania, memor...

Standardy Sprawozdawczości Finansowej - ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Dominika Markiewicz-Rudnicka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 2632
Wyświetleń: 9793

notatki ze Standardów Sprawozdawczości Finansowej - ćwiczenia uczelnia: WSB we Wrocławiu prowadzący: dr Dominika Markiewicz-Rudnicka zawierają: - zadania lista 1 (Bilans): ustalić wartość bilansową środka trwałego, wycena inwestycji (długo i krótkoterminowych) wg. wyceny rynkowej oraz wg. ostroż...

Standardy sprawozdawczości finansowej -opracowanie spraw organizacyjny...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 392

Sprawy organizacyjne Sprawozdawczość finansowa - wymogi formalne : Literatura : „ Sprawozdawczość i analiza finansowa” , H. Buk „ Sprawozdawczość jednostkowa i skonsolidowana” , Gargusewicz, „ Sprawozdawczość finansowa” , Świderka, Ustawa o rachunkowości Egzamin : Pisemny Test jednokrotnego wybor...

Zobowiązania -podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Zobowiązania Zobowiązania Wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczenia o wiarygodnie określonych wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki (art. 3 ust. 1 pkt. 20) Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jed...

Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Szkarłat, egzamin, testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Szkarłat
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 819
Wyświetleń: 7399

Zajmuje się ponadto tematami takimi jak: skutki aktualizacji aktywów dostępnych do sprzedaży, wartość początkowa środka trwałego wg UoR, główne części zapasowe środków trwałych, roczny odpis amortyzacyjny wg UoR, zasada wartości odtworzeniowej, główne elementy sprawozdania finansowego, model oparty...

Podstawy prawne -spis

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1309

Podstawy prawne : Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości . Tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 15.01.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednos...

MSR 36 Utrata wartości aktywów- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2086

MSR 36 Utrata wartości aktywów Zgodnie z par 7 MSR 36 utrata wartości aktywów występuje, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa od jego wartości odzyskiwanej Czynniki powodujące utratę wartości- zewnętrzne utrata wartości rynkowej danego składnika odnotowana w ciągu okresu jest znacz...