MSR 36 Utrata wartości aktywów- opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MSR 36  Utrata wartości aktywów- opracowanie - strona 1 MSR 36  Utrata wartości aktywów- opracowanie - strona 2 MSR 36  Utrata wartości aktywów- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

MSR 36 Utrata wartości aktywów
Zgodnie z par 7 MSR 36 utrata wartości aktywów występuje, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa od jego wartości odzyskiwanej
Czynniki powodujące utratę wartości- zewnętrzne
utrata wartości rynkowej danego składnika odnotowana w ciągu okresu jest znacznie większa od utraty , której można było się spodziewać w wyniku upływu czasu i zwykłego użytkowania,
w ciągu okresu nastąpiły lub nastąpią w niedalekiej przyszłości znaczące i niekorzystne dla jednostki zmiany o charakterze technologicznym , rynkowym , gospodarczym lub prawnym w otoczeniu , w którym jednostka prowadzi działalność lub też na rynkach , na który dany składnik aktywów jest przeznaczony,
w ciągu okresu nastąpił wzrost rynkowych stóp procentowych lub innych rynkowych stóp zwrotu z inwestycji i prawdopodobne jest , że wzrost ten wpłynie na stopę dyskontową stosowaną do wyliczenia wartości użytkowej danego składnika aktywów i istotnie obniży wartość odzyskiwalną składnika aktywów,
Czynniki powodujące utratę wartości- wewnętrzne
dostępne są dowody na to, że nastąpiła utrata przydatności danego składnika aktywów lub jego fizyczne uszkodzenie,
w ciągu okresu nastąpiło lub też prawdopodobne jest , że w niedalekiej przyszłości nastąpią znaczące i niekorzystne dla jednostki zmiany dotyczące zakresu lub sposobu , w jaki dany składnik aktywów jest aktualnie użytkowany , lub - zgodnie z oczekiwaniami - będzie użytkowany. Mogą to być np. plany zaniechania działalności lub restrukturyzacji działalności , do której dany składni należy , lub plany zbycia tego składnika aktywów przed uprzednio przewidzianym terminem,
dostępne są dowody pochodzące ze sprawozdawczości wewnętrznej świadczące o tym, że ekonomiczne danego składnika aktywów są ,lub w przyszłości będą , gorsze od oczekiwanych. Dowody pochodzące ze sprawozdawczości wewnętrznej oparte są o przepływy środków pieniężnych związanych z danym środkiem trwałym
Procedura ustalania odpisu z tytułu utraty wartości - MSR 36
stwierdzenie wystąpienia czynnika mogącego spowodować wystąpienie utraty wartości
ustalenie wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży składnika aktywów oraz jego wartości użytkowej
wybór wyższej wartości spośród dwóch ustalonych wcześniej- wartość odzyskiwalna środka
stwierdzenie, czy wartość bilansowa środka jest wyższa od jego wartości odzyskiwalnej. Tylko wtedy występuje utrata wartości
dokonanie odpisu z tytułu utraty wartości w różnicy między wartością bilansową, a wartością odzyskiwalną, w przypadku, gdy wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej środka
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz