Rachunkowość finansowa 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa 7 - strona 1 Rachunkowość finansowa 7 - strona 2 Rachunkowość finansowa 7 - strona 3

Fragment notatki:

TRWAŁA UTRATA WARTOŚCI
Zachodzi, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.
Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego, doprowadzającego wartość składnika aktywów, wynikającą z ksiąg rachunkowych, do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.
Przykład:
Wp = 1 000 zł
Dotychczasowe umorzenie - 500
Na giełdzie maszyn używanych można takie urządzenie kupić za 300 zł.
Jeśli jednostka podejmuje decyzję o wycofaniu środka i jego sprzedaży, to można przyjąć, że w ciągu danego roku jest w trakcie procesu sprzedaży - uzgadniania.
Powstałą różnicę między wartością bilansową, a sprzedażą netto należy potraktować jako odpis z tytułu utraty wartości.
Jeśli środek nie była aktualizowany, to odpis ten wchodzi w koszty pozostałej działalności operacyjnej. Realizując sprzedaż w danym roku wartość bilansowa będzie równała się cenie sprzedaży czyli 300. Jeśli środek zostanie sprzedany w przyszłym roku, to w bilansie wykażemy 0. Gdyby jednostka nie dokonała odpisu aktualizującego, to po sprzedaży w przyszłym roku za 300 uzyskałaby stratę w wysokości 200 zł.
Odpisy aktualizujące są zgodne z zasadą ostrożności.
Ustawowe przesłanki utraty wartości:
zmiana technologii produkcji,
przeznaczenie do likwidacji,
wycofanie z używania,
inne przyczyny.
Przełożenie na ewidencję księgową:
(Nie amortyzuje się gruntu, które nie służą wydobyciu kopalin metodą odkrywkową.)
a - jeśli środek był aktualizowany
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz