Prowadzenie działalności gospodarczej - strona 2

Wykład - definicja wywłaszczenia

  • Akademia Morska w Gdyni
  • dr Czarnecka
  • Prowadzenie działalności gospodarczej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

WYWŁASZCZENIE - ekspropriacja, instytucja prawa publicznego, służąca realizacji celów publicznych, ale wywołująca skutki przede wszystkim w sferze prawa prywatnego -jest jedna z wielu form ingerencji państwa w stosunki prawno-rzeczowe, do których obok wywłaszczenia należy zaliczyć m.in. nacjonaliza...

Wykład - zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej

  • Akademia Morska w Gdyni
  • dr Czarnecka
  • Prowadzenie działalności gospodarczej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

ZAWIESZENIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - jest to czasowe wstrzymanie aktywności ekonomicznej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników. -przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej też mogą z tego skorzystać pod warunkiem ze wszyscy wspólnicy j...