Wykład - zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej - strona 1

Fragment notatki:

ZAWIESZENIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - jest to czasowe wstrzymanie aktywności ekonomicznej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników. -przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej też mogą z tego skorzystać pod warunkiem ze wszyscy wspólnicy jednocześnie zawieszą działalność
-akt prawny: ustawa o swobodzie DG
-przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić działalność od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach
-w przypadku wykonywania DG w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania DG jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników -jeśli przedsiębiorca jest wspólnikiem więcej niż w jednej spółce, może zawiesić działalność w jednej lub kilku takich spółkach. -w okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać DG oraz osiągać bieżących przychodów z takiej działalności. Natomiast ma prawo do:
1. wykonywania czynności do zachowania lub zabezpieczenia źródła dotychczasowych przychodów
2. przyjmowania należności i regulowania zobowiązań związanych z uprzednio prowadzoną działalnością 3. zbywania własnych środków trwałych wyposażenia
4. uczestnictwa w postępowaniach przed sądami i organami administracji toczącymi się w związku z dotychczasowa działalnością gospodarczą, a także osiągania przychodów finansowych z prowadzonej przed zawieszeniem działalności -wykonuje jednak wszelkie obowiązki przewidziane przepisami prawa, może być poddany kontroli przewidzianej dla podmiotów prowadzących DG
-zawieszenie skutkuje zwolnieniem przedsiębiorcy ze zobowiązań o charakterze publicznoprawnym i z obowiązku ubezpieczeń społecznych
-wniosek o zawieszenie lub o wznowienie składa się do KRS lub CEIDG. Okres zawieszenia biegnie od momentu wniesienia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania DG; wniosek jest wolny od opłat
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz