Wykład - wspólnik spółki cywilnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wspólnik spółki cywilnej - strona 1

Fragment notatki:

WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ - spółka prawa cywilnego jest prawnoorganizacyjną formą współdziałania gospodarczego osób, może być założona dla każdego celu gospodarczego: jednorazowego lub długotrwałego
-spółka ta nie ma zdolności prawnej więc DG prowadzą wspólnicy spółki cywilnej
-spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, przedsiębiorcami są wspólnicy tej spółki jeżeli w ramach spółki prowadzą działalność gospodarczą, każdy wspólnik ma wpływ na wspólnie podjętą działalność i jej kontrolę -cel może być tylko i wyłącznie gospodarczy, wspólnym celem nie może być cel niezgodny z ustawą, bądź sprzeczny z zasadami współżycia społecznego -cel gospodarczy spółki cywilnej, ten sam dla wszystkich wspólników, musi leżeć w interesie ich wszystkich. -spółka cywilna powstaje w drodze umowy; w której wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia zamierzonego celu i działania w oznaczony sposób, szczególnie przez wniesienie wkładów; może być przekształcona w spółkę handlową przez jej wspólników.
- domniemywa się, ze wkłady wspólników maja jednakowa wartość, chociaż wspólnicy mogą w umowę spółki oszacować wartość wkładu dowolnie. Wkłady wniesione oraz dochody uzyskiwane przez spółkę w czasie jej trwania są majątkiem wspólnym wspólników. - z zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie = solidarność prawidłowa, wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna
- roszczenia mogą być kierowane do majątku wspólnego jak i do majątku osobistego poszczególnych wspólników. - umowa może zwolnić niektórych wspólników od udziałów w stratach ale nie może wyłączyć od udziału w zyskach - w czasie działania spółki żaden ze wspólników nie może się domagać podziału wspólnego majątku.
- każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw wewnątrz spółki. W umowie spółki lub późniejszej uchwale wspólnicy mogą postanowić, że sprawy spółki prowadzić będzie jeden ze wspólników lub mogą też powierzyć to osobie trzeciej. - prawo do reprezentowania spółki na zewnętrze przysługuje każdemu ze wspólników - spółka może być rozwiązana za porozumieniem wszystkich wspólników w każdym czasie
- wspólnik może wystąpić ze spółki przez wypowiedzenie swojego udziału na 3 miesiące przed upływem roku obrachunkowego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz