Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa - strona 3

Rozrachunki, materiały uzupełniające - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Materiały uzupełniające do wykładu 10 „Rozrachunki” Rozrachunki z tytułu dostaw i usług Przykład 1 (odpis aktualizujący należności) Na koncie „Rozrachunki z odbiorcami” na 1.12 widnieje saldo należności - 7 000 zł (z czego 2 000 to należność od A, zaś 5 000 - od kontrahenta B). W grudniu miała mi...

Schemat ewidencji kosztów - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106

Uzupełniająco do wykładu Koszty zwykłej działalności operacyjnej i ich ujęcie w ewidencji” Schemat Pełny wariant ewidencji kosztów Objaśnienia do schematu: 1. Zaksięgowanie kosztu w układzie rodzajowym (zespół 4 ZPK) 2. Przeniesienie kosztu rodzajowego: a) na układ według typów działalności - z...

Typy rachunków i rozrachunki - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

TYPY RACHUNKÓW - rozrachunki z dostawcami - rozrachunki z tytuu obrotu wydanymi towarami, materiałami, usługami. - rozrachunki z odbioracami - | | Jeśli połączymy rozrachunki z odbioracami z rozr. Z dostawcami powstaną rozrachunki z dostcami i odbioracami inaczej rozrachunki z tytułu dostaw i us...

Wartość niematerialne i prawne - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Wart. Niematerialne i prawne Nabyte prawa majątkowe - nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki [np. licencje] prawa majątkowe. Nabyta wartość firmy - różnica między ceną nabycia j...

Rachunkowość - wprowadzenie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

Rachunkowość - rejestruje wzystko co się dzieje w podmiocie, system informacyjny sytuacji finansowej w mierniku pieniężnym zahodzących zjawisk w uprządkowany sposób za pomocą danyh metod, form, rozwiązań. Cel: Identyfikacja, pomiar, przetwarzanie, przekazywanie, prezentowanie informacji o działanoś...

Zasada współmierności - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

Zasady rachunkowości - przykłady I. ZASADA WSPÓŁMIERNOŚCI Przykład 1 (współmierność przedmiotowa – merytoryczna) W okresie wytworzono w jednostce 100 szt. Produktu o łącznym koszcie 1 500 zł, zaś sprzedano 60 sztuk za 1 500 zł. Jak...

Wzór bilansu, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2464

Nazwa jednostki, adres BILANS* sporządzony na dzień AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe grunty (w tym prawo użytkowa...