Rachunkowość - wprowadzenie (sem II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość  - wprowadzenie  (sem II) - strona 1 Rachunkowość  - wprowadzenie  (sem II) - strona 2 Rachunkowość  - wprowadzenie  (sem II) - strona 3

Fragment notatki:

Rachunkowość - rejestruje wzystko co się dzieje w podmiocie, system informacyjny sytuacji finansowej w mierniku pieniężnym zahodzących zjawisk w uprządkowany sposób za pomocą danyh metod, form, rozwiązań.
Cel: Identyfikacja, pomiar, przetwarzanie, przekazywanie, prezentowanie informacji o działaności użytkownika rachunkowego.
Funkcje:
Informacyjna - tworzenie zbiorów, dla odbiorców zew i wew.
Kontrolna - ocena sytuacji gospodarczej za pomocą określonych środków i reguł [dokumentacje, inwentaryzacja]
Sprawozdawczo - analityczna - zestawienie dla odbiorców, przemiot anaizy sytuacji wyników [kontrola]
Dokumentacyjna [dowodowa] wykorzystywanie urządzeń i dowodów księgowych jako wiarygonych dokumentów w postępowaniu sądowym.
Użytkownicy zewnętrzni - podmioty publiczno-prawne [urz. Skarbowe, władze lokalne, zus, urzędy statystyczne]
- inwestorzy, konkurecja, społeczność lokalna - kontrahenci [dostawcy i odbiorcy], kredytobiorcy
- pracownicy i organy reprezentujące ich interesy
Użytkownicy wewnętrzni - kierownictwo różnych szczebli zarządzania
- właściciele małych spółek
Rachunkowość finansowa - zaspokaja potrzeby użytowników zew., informacja jest obiektywna, jednolita, zunifikowana, obligatoryjna w opraciu o przepisy normatywne.
Rachunkowość zarządcza - zaspokoaja potrzeby użytkowników wew., informacja jest istotna, elastyczna, dostosowana do użytkowników, sytemy dobrowone, nie ma regulacji prawnych, szyba i istotna informacja [np. Stworzenie działu kontorli funkcji analitycznych]
Krajowe i międzynarodowe regulacje:
- ustawa z dn. 29.09.44 źródła prawa bilansowego [znowelizowana 9.11.2000]
- Krajowe Standardy Rachunkowości
- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Mn Standardy Sprawozdawczości Finansowej [MSR/MSSF]
KSR i MSSF to wzorce sprawozdań finansowych. KSR [6] opanowuje Komitet St. Rach [przy MF], pomoc księgowym w stosowaniu ustaw o rachunkowości, w leasingu, podatkach odroczonych, przepływ pieniędzy [rzeczy nieokreślone w ustawie]
MSR\MSSF opracowywanie przez Raę Mn Standardów Rachunkowości wzore [zalecene, alternatywne rozwiązania] podstaw rozumienia zasad i metod rachunkowości stosowane w UE.
Obowiązkowo zakres podmiotowy rachunkowości prowadzą;
Spółka kapitałowa, osobowa, prawa handlowe, cywilne, osoby z indywidualną działalnością gospodarzczą
Inne jednostki z osbowością prawną [spółdzielnie]
Banki [bez NBP] fundusze inwestycyjne, emerytury
Jednotki sfery budżetowej [wyższe uczelnie, gminy]
Osoby i przedstawiciele zgraniczni z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej
Niektóre podmioty podlegają obowiązkow MSR/MSSF. Sporządzają sprawozdania, notowanie akcji na rynkach zagranicznych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, konsolidacja banków. Dobrowolne podmioty mogą prowadzić taki rejestr, ale nie są do tego zobligowane.

(…)

… [pesymizm] - wycena majątku [bilans] musi opierać się o rzeczywiście poniesioone koszty z zachowaniem zasady ostrożności.
Zakazu kompensat - odzielne wykazanie w sprawozdaniu finansowym kategorii ważnych dla jasnego obrazu ekonomicznego jednostki.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz