Rezerwy w rachunkowości- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 3682
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rezerwy w rachunkowości- wykład 1 - strona 1 Rezerwy w rachunkowości- wykład 1 - strona 2 Rezerwy w rachunkowości- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Rezerwy w rachunkowości dr Lucyna Poniatowska Wykład 1
„Ujęcie rezerw w rachunkowości - ogólna charakterystyka”
Interpretacja pojęcia rezerwy
Rezerwy w rachunkowości są rożnie interpretowane. Uregulowania prawne rachunkowości odnoszą pojęcie rezerw do jednej podgrup rezerw wyodrębnianych w literaturze przedmiotu.
Ujęcie rezerw w rachunkowości
wąskie
szerokie
Wąskie ujęcie rezerw w rachunkowości
Przy wąskim podejściu do rezerw, są one traktowane jako szczególny rodzaj zobowiązań. Są to zobowiązania, których termin wystąpienia lub kwota nie są pewne. Rezerwy te określane są jako rezerwy na zobowiązania.
Szerokie ujęcie rezerw w rachunkowości
Przy szerokim podejściu do rezerw w skład tej kategorii oprócz rezerw na zobowiązania wchodzą także bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy na utratę wartości aktywów określane aktualnie przez przepisy odpisami aktualizującymi oraz rezerwy kapitałowe.
Szerokie ujęcie rezerw: (jawne 4 i ciche)
rezerwy na zobowiązania - rodzaj zobowiązań,
rezerwy na utratę wartości aktywów - odpisy aktualizujące wartość aktywów (z tytułu utraty wartości),
rezerwy kapitałowe - stanowiące wydzieloną część kapitałów własnych jednostki,
bierne rozliczenia międzyokresowe - rezerwy na przyszłe wydatki,
rezerwy „ciche” - związane z wyceną bilansową aktywów i pasywów.
ZAKRES POJĘCIA REZERW
Ujęcie wąskie
Ujęcie szerokie
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na utratę wartości aktywów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rezerwy kapitałowe
Rezerwy „ciche”
POJĘCIE REZERW
UJĘCIE STATYCZNE BILANSU
UJĘCIE DYNAMICZNE BILANSU
Rezerwy jako instrument prawidłowego przedstawienia zobowiązań jednostki
Rezerwy jako instrument prawidłowego przedstawienia wyniku finansowego
rezerwy na niepewne zobowiązania
rezerwy na straty
rezerwy na niepewne zobowiązania
rezerwy na straty
rezerwy na przyszłe wydatki
Rodzaje rezerw
Jawne
Ciche
Ujawniane w księgach rachunkowych
Związane z wyceną składników aktywów i pasywów
RODZAJE REZERW
REZERWY BILANSOWE
REZERWY
NIEBILANSOWE
REZERWY JAWNE


(…)

… przed skutkami znanego lub przewidywanego ryzyka związanego z możliwościami wystąpienia w przyszłości rożnych obciążeń o charakterze kosztów, strat, zobowiązań, itp. - główną przyczyną tworzenia rezerw w rachunkowości jest ryzyko gospodarcze. Rezerwy są wyrazem przestrzegania przez jednostkę gospodarczą nadrzędnych zasad rachunkowości głównie zasady wiernego i rzetelnego obrazu i zasady ostrożności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz