Podstawy gospodarki przestrzennej - strona 3

note /search

Teoria biegunów wzrostu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1344

Teoria biegunów wzrostu -ośrodki/ centra wzrostu -brak równowagi w rozwoju gospodarczym- rozwój ma charakter spolaryzowany -jednostki wzrostu -biegun wzrostu -polaryzacja Charakter spolaryzowany - oznacza istnienie obszarów bogatych w sąsiedztwie obszarów biednych Jednostki wzrostu oznacza obe...

Euroregiony - ogólna zasada działania i struktura organizacyjna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 700

Euroregiony - ogólna zasada działania Współpraca w ramach euroregionu polega m.in. na powoływaniu wspólnych organów koordynacyjnych, sporządzaniu i uzgadnianiu planów rozwoju regionalnego na terenach przygranicznych itp. Euroregion nie ma char...

Obszar przygraniczny jako przedmiot gospodarki przestrzennej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 875

Obszar przygraniczny jako przedmiot gospodarki przestrzennej: Pojęcie obszaru przygranicznego i pojęcia pokrewne - region nadgraniczny, strefa nadgraniczna. Problematyka delimitacji obszaru bariery oddziaływania. Granica państwowa i jej rola...

Typologia granic politycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2954

Typologia granic politycznych: Granice naturalne - zdeterminowane przez przyrodę (rzeki, grzbiety górskie, cieśniny morskie). Granice sztuczne - granice wzdłuż południków i

Teoria Regional Science

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2688

Teoria Regional Science (Waltera Isarda) Jest to zmatematyzowana teoria dotycząca organizacji, struktury i funkcjonowania miast i regionów. Walter Isard zajmował się opisywaniem i badaniem przestrzeni, zachowań ludności i podmiotów gospodarczych. Konsekwencjami tego są określone układy regionalne ...

Teoria wzajemnego oddziaływania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Teoria wzajemnego oddziaływania Sformułowania teorii wzajemnego oddziaływania stanowią analogię do pojęć i praw fizyki Newtonowskiej(model grawitacji) oraz potencjału grawitacyjnego Legrage'a (model potencjału) - ośrodki jak na niebie oddziałują na siebie (np. migracja) Model grawitacji -wzajemn...

Podmioty gospodarki przestrzennej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400

Podmioty gospodarki przestrzennej Podmiotem gospodarki przestrzennej w Polsce jest samorząd terytorialny, zwłaszcza gminy(czyli burmistrz) -gmina wiejska[wójt] -gmina miejsko-wiejska[ burmistrz] -gmina miejska[prezydent] Władza ...

Teoria lokalizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1295

Teoria lokalizacji -nauka o rozmieszczeniu działalności gospodarczych w przestrzeni, jej uwarunkowaniach rozwoju i wzajemnych zależnościach, zapoczątkował ją w czasach kapitalizmu rozwój przemysłu w XIX w. Era industrializacji. Powstawały również teorie dotyczące rolnictwa( teorie powierzchniowe) ...

Podstawy gospodarki przestrzennej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 882
Wyświetleń: 4501

...Pojęcie przestrzeni: tą część przestrzeni geograficznej, na której człowiek żyje o prowadzi stale (ekumena) lub okresowo (subekumena) swą działalność produkcyjną, usługową, konsumpcyjną i społeczną określamy mianem przestrzeni ekonomicznej; w obrębie przestrzeni ekonomicznej rozmieszczone są ...