Strefy ekonomiczne jako pośredni środek realizacji celów gospodarki przestrzennej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strefy ekonomiczne jako pośredni środek realizacji celów gospodarki przestrzennej - strona 1 Strefy ekonomiczne jako pośredni środek realizacji celów gospodarki przestrzennej - strona 2 Strefy ekonomiczne jako pośredni środek realizacji celów gospodarki przestrzennej - strona 3

Fragment notatki:

Specjalne strefy ekonomiczne jako pośredni środek realizacji celów gospodarki przestrzennej w regionach nadgranicznych Specjalne Strefy Ekonomiczne - wydzielone obszary na terytorium państwa, gdzie na podstawie przyjętych rozwiązań prawnych obowiązują korzystniejsze niż na innych obszarach warunki prowadzenia działalności gospodarczej (obszary uprzywilejowane gospodarczo). SSE są jednym z instrumentów polityki regionalnej, formą ekonomiczno-finansowego interwencjonizmu państwa w gospodarkę, instytucją gospodarczą stymulującą rozwój regionalny.
W Polsce główną zachętą i zarazem przywilejem dla inwestorów jest zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości uzależnionej od poniesionych nakładów z inwestycyjnych lub tworzonych miejsc pracy oraz zwolnienie z podatków lokalnych. Główny cel tworzenia SSE: przyspieszenie rozwoju gospodarczego w skali regionu.
Zakłada się, że rozwój gospodarczy jako pozytywny skutek funkcjonowania SSE zachodzi nie tylko w obrębie samej strefy, lecz także poza jej granicami i przyczynia się do aktywizacji gospodarczego regionu. Teoretyczne strefy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych Działalność SSE prowadzi do korzystnych zmian gospodarczych w regionie. Należą do nich: Postęp techniczny i technologiczny w gospodarce
Rozwój eksportu
Zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług
Efektywne wykorzystanie zastanego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej
Tworzenie nowych miejsc pracy
Zagospodarowanie zasobów naturalnych z zachowaniem zasad równowagi ekologicznej Założenia dotyczące lokalizacji SSE W myśl zasad polityki gospodarczej i przestrzennej państw specjalne strefy ekonomiczne tworzono przede wszystkim: Na obszarach o szczególnych korzyściach komparatywnych (np. w strefach przygranicznych), mających szansę przyspieszonego rozwoju i maksymalizacji efektów ekonomicznych. Na obszarach szczególnie dotkniętych kryzysem gospodarczym , gdzie głównym celem SSE ma być redukcja bezrobocia i restrukturyzacja starych okręgów przemysłowych.
W Polsce SSE tworzono w ramach aktywizacji gospodarczej tych regionów, których gospodarka wymagała głębokiej restrukturyzacji oraz zaangażowania zewnętrznych inwestorów strategicznych, ich kapitału i technologii. Lokalizacja specjalnej strefy ekonomicznej w regionie nadgranicznym - potencjalne zależności: SSE usytuowana w regionie nadgranicznym uzyskuje renomę położenia , która daje jej szansę dynamicznego rozwoju ze względu na możliwe związki i oddziaływania państwa sąsiadującego w sferze gospodarczej i społecznej. SSE wpływa na aktywizację gospodarczą regionu nadgranicznego , który w okresie gospodarki centralnie planowanej, w warunkach politycznych determinujących silne domknięcie granic państwa, był słabo rozwinięty ze względu na swoje położenie peryferyjne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz