Metody organizacji i zarządzania - strona 7

Optymalizacja sieci transportu pod kątem minimalizacji kosztu transpor...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marek Kęsek
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Metody organizacji Temat: Optymalizacja sieci transportu pod kątem minimalizacji kosztu transportu dystrybucji węgla. a Wykonali: ZiIP IV, gr. 2 Założenia do projek...

Teoria organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Teoria organizacji i zarządzania Jest to nauka o pracy. Teoria ta jest nauką interdyscyplinarną. Poglądy na prace: praca rozumiana jest jako kara ( służy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych i egzystencjalnych ) praca rozumiana jako dobro samoistne praca jako środek zaspokajania potrzeb „Labore...

Tworzenie strategii firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

TWORZENIE STRATEGII FIRMY Strategia jest sztuką podejmowania wyborów w warunkach ograniczeń, presji i szans. Strategia jest sztuką interpretacji oraz znajdowania sensu i znaczenia zdarzeń w oto czeniu i w samej organizacji. Strategia jest zespołem decyzji określających długofalową perspektywę dział...

Założenia ontologiczne organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

ZAŁOŻENIA ONTOLOGICZNE ORGANIZACJI Termin organizacja jest bardzo szeroko definiowany. Podnosząc problem ontologiczny mogę stwierdzić, że jej geneza sięga starożytności. Obecnie pojęcie to można wiązać z dwoma kategoriami jako: organizacja społeczna o rganizacja gospodarcza Biorąc pod uwagę organiz...

Zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

3. Co to jest efekt synergetyczny. Synergia jest to zjawisko polegające na tym, że współdziałające elementy dają wypadkowy wynik pod jakimś względem większy niż prosta suma skutków wywołanych przez każdy z elementów z osobna. Zjawisko nazwane jest często “efektem 2+2 = 5”. Szczególnym przypadkiem s...

Skrypt (3)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

Literatura: M. Bieniok - “Metody skutecznego zarządzania”. “Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem część II Metody zarządzania”. METODY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA to zbiór programów, zbiór metodyk, zbiór sposobów i procesów działania oraz praktycznych umiejętności pozwalających menedżerom skuteczni...

Organizowanie procesów pracy w przestrzeni Metoda Blocha-Schmigalli -...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

Istota metody Blocha-Schmigalli polega na rozmieszczaniu obiektów w węzłach siatki trójkątnej i badaniu powiązań między nimi. Pomija się rzeczywiste wielkości obiektów zakładając jednakowe odległości (równe przyjętemu modułowi siatki) pomiędzy sąsiadującymi obiektami....

Przedmiot nauki o organizacji i zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4270

Przedmiot nauki organizacji i zarządzaniaRozumienie zarządzaniaFunkcje zarządzania POSD CORB HAROLD KOONTZ - planning- Planning (planowanie) - - prganizing (organizowanie) organizing - staffing- staffing (kierowanie personelami) ...

Metoda II - przypisywanie wag

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 966

Obszar zagrożeń to obszar problemów, które trapią przedsiębiorstwo z regularnością wystarczającą do tego, by absorbować uwagę i energię. Obszar możliwości to obszar, w którym przedsiębiorstwo dostrzega trwałą obecność czynników pozytywnych i korzystnych. Określenie skali prawdopodobieńst...

Fotografia dnia roboczego - prezentacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

FDR polega na śledzeniu i rejestracji w sposób ciągły wszystkich występujących na stanowisku elementów pracy i przerw z jednoczesnym notowaniem czasu bieżącego. W wyniku zastosowania FDR określana jest struktura rzeczywistego wykorzystania czasu pracy....