Skrypt (3)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt (3) - strona 1 Skrypt (3) - strona 2 Skrypt (3) - strona 3

Fragment notatki:

Literatura:
M. Bieniok - “Metody skutecznego zarządzania”.
“Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem część II Metody zarządzania”. METODY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA to zbiór programów, zbiór metodyk, zbiór sposobów i procesów działania oraz praktycznych umiejętności pozwalających menedżerom skutecznie realizować cele, zadania firmy. METODY ORGANIZACJI związane z usprawnianiem organizacji w ogóle.
METODA DIAGNOSTYCZNA usprawnia organizację ( bazuje na przekonaniu, że organizację można usprawnić w drodze identyfikacji, diagnozy i oceny stanu istniejącego, chodzi o wykrycie nieprawidłowości, diagnozę i wdrożenie usprawnień i nowego programu. Etapy przejścia od stanu dotychczasowego do pożądanego.
identyfikacja, analiza, ocena,
zaprojektowanie zmiany ( przewidywanie zmian, projektowanie zmian ),
wdrożenie w taki sposób, aby otrzymać stan pożądany.
DIAGNOZA:
polega na poznaniu sytuacji istniejącej,
zaliczenie jej do znanego typu lub gatunku,
wyjaśnienie przyczyn badanego stanu rzeczy,
określenie fazy rozwoju,
przewidywanie dalszego rozwoju i skutków.
PROCEDURA ANALIZY DIAGNOSTYCZNEJ.
Możemy wyróżnić trzy podstawowe fazy:
FAZA WSTĘPNA polega na określeniu celu i przedmiotu badania.
FAZA PODSTAWOWA, na nią składają się:
rejestracja wszystkich faktów dotyczących stanu istniejącego,
krytyczna oraz konstruktywna ocena i analiza stanu istniejącego, projektowanie wariantów rozwiązań, wybór wariantu optymalnego,
FAZA KOŃCOWA:
przygotowanie warunków do wdrożenia, wprowadzenia nowego rozwiązania do praktyki,
kontrola realizacji i analiza efektów.
Procedura metody analizy diagnostycznej.
Określenie celu i przedmiotu badania.
Rejestracja stanu istniejącego.
celu - po co?
materiału - z czego?
wytworu - co? kolejności - kiedy?
miejsca - gdzie?
sposobu - jak?
osoby - kto?
sprzęt - czym?
Krytyczna i konstruktywna analiza stanu istniejącego.
Dlaczego?
ten?
z czego?
to?
wtedy?
tam?
tym?
tak?
ten?
Diagnoza
Projektowanie wariantów rozwiązań w drodze szukania sposobów.
eliminacje,
zamiana,
łączenie,
dzielenie,


(…)

… diagnostycznej poziom organizacyjno-techniczny uzyskanego rozwiązania,
wywieranie presji na projektantów, aby podnosili swoje kwalifikacje, doskonalenie wiedzy, warsztatu twórczego.
TECHNIKI ZARZĄDZANIA. Systematyzujące i upraszczające pracę kierownika: zarządzanie przez cele,
zarządzanie przez wyjątki,
analiza punktów przełomowych,
delegowanie uprawnień,
formułowanie zadań,
Motywacyjne:
zarządzanie przez motywację,
zarządzanie przez partycypację,
zarządzanie przez komunikację,
zarządzanie przez konflikt,
Ukierunkowane na kreatywność:
burza mózgów,
technika Philips,
techniki 635,
syntetyka,
technika delficka,
Kompleksowe:
zarządzanie przez system,
technika St. Gailen,
technika herzburska,
zintegrowany system zarządzania.
TECHNIKI SYSTEMATYZUJĄCE I UPRASZCZAJĄCE PRACĘ KIEROWNIKA:
ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
… informacji,
znaczenie informacji dla realizacji celów,
stopień zróżnicowania zadań.
CECHY SYTUACJI ROBOCZEJ:
środowisko pracy ( koledzy, podwładni, przełożeni ),
działania organizacyjne:
system motywacji,
kultura organizacji.
Abraham Maslow - hierarchia potrzeb, od potrzeb niższego rzędu do potrzeb wyższego rzędu.
TEORIA MOTYWACJI MASLOWA.
SAMOREALIZACJA:
samospełnienie,
rozwój,
osiągnięcia,
WYSOKA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz