Metody organizacji i zarządzania - strona 6

Burza mózgów (ang. Brainstorming) - prezentacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

Metody twórczego myślenia: „Burza mózgów”. Analiza morfologiczna. Cykl badania metod pracy. Technika kartowania: KPM, KPC, KPCZ, KOD. Mierzenie i normowanie pracy: Fotografia dnia roboczego. Chronometraż. Metoda arytmetyczna Towarzystwa Bedaux. Metoda obserwacji migawkowych. Metoda MTM. Wart...

Metoda I - macierzowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

Dane niezbędne przy tworzeniu modelu zarządzania ryzykiem obejmują najważniejsze rodzaje ryzyka i informacje o tym jak dane przedsiębiorstwo jest przygotowane na zaistnienie tego ryzyka, a także listę możliwości reakcji na przewidywane czy zaistniałe ryzyko, na podstawie, której będzie można oc...

Metody organizacji i zarządzania - materiały

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 602
Wyświetleń: 7840

W. Hagnera i H. Wenga, metoda UMEWAP-2000, metoda ABC, prawo Pareto, UMEWAP-85-P, metoda Guerscheta- metoda ustalania niezbędnej powierzchni, zjawisko dysharmonii funkcji. Metoda obserwacji migawkowych. U podstaw metody obserwacji migawkowych leży założenie, że przy odpowiednio dużej liczbie obser...

Metody normowania pracy - teoria + ćw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 728
Wyświetleń: 9506

W pierwszym pliku znajdują się 3 rozbudowane ćwiczenia dotyczące metod normowania pracy. Na 7 stronach w formacie doc znajdują się zadania które dotyczą takich zagadnień jak: chronometraż, metoda obserwacji migawkowych, metoda fotografii dnia roboczego, przebieg procesu pracy. Oprócz tego w pliku...

Podział sposobów postępowania stosowanych w działalności organizatorsk...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Metoda Metoda (wg. T.Kotarbińskiego)jest to systematyczny sposób postępowania, przy czym sposób oznacza umyślny tok jakiegoś działania, a więc skład i układ jego stadiów. PODZIAŁ SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA STOSOWANYCH W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZATORSKIEJ: zasady - ogólne wskazówki, wytyczne działań organiz...

Metody organizacji i zarządzania - opracowanie na podstawie książki Zb...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Janusz Czekaj
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 2219
Wyświetleń: 8687

I. POJĘCIA: metoda - jest to systematyczny sposób postepowania przy czym sposób oznacza umyślny tok jakiegos dzialania, migawkowych wiec sklad migawkowych układ jego stadiów. Ewolucja metod wg. Mouchota i Moleta Metody heurystyczne Metody zracjonalizowane Metody klasyczne Kategorie metod (od najog...

Badanie metod pracy - Karta Operacji i Kontroli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1673

Badanie pracy badanie metod pracy mierzenie pracy wartościowanie pracy Badanie metod pracy - sprowadza się do podziału badanego procesu na odpowiednio drobne części składowe, zarejestrowania ich za pomocą umownych symboli graficznych, poddania każdej z nich z osobna krytycznej ocenie i analizie ...

Mierzenie czasu pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1904

Mierzenie czasu pracy Badanie czasu roboczego zmierzające do ustalenia stopnia jego wykorzystania i zwiększenia produktywności pracy; należy do priorytetowych i standardowych badań organizatorskich. Jest podstawowym narzędziem wykrywania, zmniejszania i eliminowania czasu nieużytecznego, czyli c...

Drzewo niezdatności FTA

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1792

Drzewo niezdatności FTA jest uporządkowaną graficzną reprezentacją pewnych warunków i innych czynników powodujących lub przyczyniających się do pojawienia się określonego, niepożądanego zdarzenia nazywanego „zdarzeniem szczytowym”. Reprezentacja ta przeprowadzana jest w takiej formie, aby była z...

Metody organizacji i zarządzania - rzutowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1120

Rodzaje linii rysunkowych. Żeby rysunek techniczny był wyraźny, przejrzysty i czytelny stosujemy różne rodzaje i odmiany linii. Inne linie stosuje się do narysowania krawędzi przedmiotu, inne do zaznaczenia osi symetrii a jeszcze in...