Metody normowania pracy - teoria + ćw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 784
Wyświetleń: 9653
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody normowania pracy - teoria + ćw - strona 1 Metody normowania pracy - teoria + ćw - strona 2 Metody normowania pracy - teoria + ćw - strona 3

Fragment notatki:


W pierwszym pliku znajdują się 3 rozbudowane ćwiczenia dotyczące metod normowania pracy. Na 7 stronach w formacie doc znajdują się zadania które dotyczą takich zagadnień jak: chronometraż, metoda obserwacji migawkowych, metoda fotografii dnia roboczego, przebieg procesu pracy. Oprócz tego w pliku tym znajduje się także struktura technicznej normy czasu. Następny plik składa się z 14 stron w formacie doc. W drugim pliku znajdują się zagadnienia teoretyczne dotyczące normowania czasu pracy, w tym pojęcia: czas wykonania operacji, tempo pracy, skala Bedaux, technika przeprowadzania pomiarów chronometrażowych, metoda graficzna, metoda arytmetyczna, czas normalny. Ponadto w treści dokumentu można też spotkać się z takimi pojęciami jak: współczynniki narzutu, etapy metody obserwacji migawkowych, frakcja, moment obserwacji. Znajdują się tu również takie wzory jak: wzór Tippeta i wzór Steinhausa. Kolejną metodą normowania czasu pracy opisaną w dokumencie jest fotografia dnia roboczego. Na końcu notatki znalazła się też najpopularniejsza spośród metod normatywów elementarnych metoda MTM.

Metody normowania pracy
1. Chronometraż
Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się czasu wykonania operacji są:
Sposób wykonania, który należy ustalić przed dokonywaniem pomiarów.
Dokładność wykonania.
Szybkość wykonania.
Te trzy elementy determinują tempo pracy. Tempo pracy zależy przed wszystkim od aktywności pracownika. Jest ono mierzone w określonej skali, np. Bedaux od 0 do 80. Punkt 0 tej skali odpowiada stanowi całkowitego spoczynku, punkt 80 natomiast aktywności przeciętnego osobnika, który wykonuje swoje czynności bez straty czasu, przy minimum ruchów i maksymalnej wprawie.
Tempo normalne to tempo osobnika maszerującego po gładkiej, równej nawierzchni bez obciążenia przy temperaturze normalnej z szybkością 1,25 m/s (4,5 km/godz).
Tempo pracy jest tym wyższe, im czas wykonania jest krótszy. Innymi słowy, tempo pracy jest odwrotnie proporcjonalne do czasów wykonania.
Technika przeprowadzania pomiarów chronometrażowych.
Najprostszym sposobem rejestrowania badań chronometrażowych jest wpisywanie danych dotyczących oceny tempa pracy i czasu wykonania w arkuszu chronometrażowym.
Bardzo istotnym jest aby pierwszą kolumną była kolumna „tempo pracy”, aby nie sugerować się przy jego ocenie dokonanym pomiarem czasu.
Dla uzyskania miarodajnych wyników przyjmuje się, że chronometraż danej operacji powinien być wykonywany przynajmniej 20-krotnie.
Arkusz chronometrażowy dla operacji wygładzanie powierzchni.
Lp.
Tempo pracy
wg Bedaux
Czas wykonania
[s]
1
50
33
2
55
31
3
60
28
4
60
29
5
65
28
6
70
25
7
50
34
8
65
27
9
60
30
10
65
28
11
55
31
12
65
27
13
70
24
14
60
29
15
65
27
16
65
28
17
55
32
18
70
25
19
65
28
20
60
30
21
65
28
Metoda graficzna.
Z arkusza chronometrażowego nanosimy dane na arkusz obliczeniowy. W wierszu o danym czasie operacji stawiamy jedną kreskę pionową w miejscu przecięcia z kolumną "nazwa operacji" oraz kreskę pionową w miejscu przecięcia z kolumną "ocena tempa pracy". Suma kresek w kolumnie "nazwa operacji" ma równać się sumie kresek z kolumn "ocena tempa pracy" oraz ilości pomiarów.


(…)

… P-1. Pracę tę wykonuje tokarz Józef Nowak (10-letni staż pracy, VIII kategoria zaszeregowania, 100% wykonania normy przez ostatnie 3 miesiące). Pracuje on na tokarce typu PZ-%. Ponadto w procesie obróbki są wykorzystywane: pilnika, nóż tokarski, suwmiarka.
Przebieg procesu pracy na obserwowanym stanowisku podczas ½ zmiany:
O godzinie 6:08 robotnik przybywa na stanowisko. Następnie zakłada odzież ochronną, co trwa do godz. 6:12. Z kolei zapoznaje się z otrzymanym od mistrza rysunkiem (6:22). Następnie wyjmuje z szafki narzędzia (6:24) oraz ustawia pojemnik na detale (6:25). W dalszym ciągu dokonuje rozruchu i smarowania tokarki (6:34), po czym ustawia nóż tokarski (6:35) i parametry obróbki (6:38). Następnie przystępuje do toczenia pierścieni: czynność ta trwa do 7:22. Z kolei udaje się do WC…
… (tf),
czas przerwy z winy wykonawcy (txi),
czas przerwy z przyczyn organizacyjno-technicznych (txot),
czas przygotowawczo-zakończeniowy (tpz).
ZADANIE:
Posługując się wzorem Steinhausa obliczyć niezbędną liczbę obserwacji migawkowych (zakładany błąd bezwzględny wynosi 0,1).
Wybór momentów obserwacji:
Zakładając, że przeprowadzone badanie ma trwać 1 dzień w godzinach od 6.00 do 14.00 wylosuj momenty…
… próbnych obserwacji),
S -założony względny błąd szacunku.
Wzór Steinhausa:
gdzie:
k -liczba frakcji,
E -błąd bezwzględny.
IV. Wyznaczenie tras obchodu.
Przed wykonaniem badań sporządza się szkic dróg obchodów. Jest to graficzny plan rozmieszczenia obiektów i dróg, po których będzie poruszał się obserwator. Ponadto stanowiska które mają być obserwowane należy odpowiednio oznaczyć aby zapobiec pomyłkom…
… podczas przeprowadzania pomiarów.
V. Określenie momentów obserwacji.
Momenty obserwacji wyznacza się w sposób losowy, np. przy pomocy kartek z numerami, tablic liczb losowych, tablic logarytmicznych, itp.
Ważne jest to aby liczby użyte przy losowaniu nie powtarzały się.
Trzeba przyjąć odpowiedni system interpretacji liczb losowych:
np. pierwsza cyfra oznacza godzinę obserwacji, a druga i trzecia wyrażają w setne części…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz