Mierzenie czasu pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


Mierzenie czasu pracy
Badanie czasu roboczego zmierzające do ustalenia stopnia jego wykorzystania i zwiększenia produktywności pracy; należy do priorytetowych i standardowych badań organizatorskich. Jest podstawowym narzędziem wykrywania, zmniejszania i eliminowania czasu nieużytecznego, czyli czasu traconego przez pracownika zarówno z przyczyn obiektywnych (niezawinionych) jak i subiektywnych (zawinionych).
Upływ czasu podczas wykonania określonej czynności można analizować w odniesieniu do:
wykorzystania czasu samego pracownika,
wykorzystania czasu maszyn i urządzeń,
czasu obróbki lub spoczynku materiału. Struktura rezerw wydajności: (nachodzą na siebie):
-rezerwy czasu pracy robotnika
-rezerwy czasu pracy maszyn
-rezerwy występujące w czasie przebiegu materiału przez poszczególne stadia procesu
Fotografia dnia roboczego: Polega na śledzeniu i rejestracji w sposób ciągły wszystkich występujących na stanowisku elementów pracy i przerw z jednoczesnym notowaniem czasu bieżącego. Badanie takie trwa najczęściej od 4 do 8 godzin.
Polega na obserwacji z zegarkiem w ręku przebiegu pracy na danym stanowisku (stanowiskach) w ciągu dnia roboczego i rejestrowaniu następujących po sobie elementów pracy oraz czasu ich trwania na specjalnych kartach.
Celem stosowania może być: wyznaczenie norm czasowych,
ustalenie struktury wykorzystania czasu pracy.
Rozwój fotografii dnia roboczego: T.Mason 1792 r Derby (fabryka porcelany) - pierwsze zastosowanie zegarka do pomiaru czasu pracy.
Początki XX wieku F.B Gilbreth wprowadza filmowanie i chronocyklografie.
E.Edgerton (USA) zastępuje chronocyklografie fotografią stroboskopową (flash light), metoda ta polega fotografowaniu przebiegu ruchów przy otwartej migawce, a naświetlenia negatywu dokonuje się przez serie błysków lampy elektronowej o dużej częstotliwości. Technika filmowania rozwija się w dwóch kierunkach:
filmowanie w zwolnionym tempie (Memo Motion Study) udoskonalone przez M.E. Mundela (stosowane głównie do skomplikowanych procesów pracy).
filmowanie w przyspieszonym tempie (64 i więcej klatek na sekundę), stosowane głównie w odniesieniu do krótkich , szybko zmieniających się cyklów pracy. Arkusz fotografii dnia roboczego: Struktura czasu roboczego: Czas roboczy - czas obecności w przedsiębiorstwie:
czas pracy,
czas przerw


(…)

… i niepracy ;
Układ organizacyjno-techniczny wielofrakcyjny stosujemy gdy: wyniki mają określać przyczyny strat czasu i ich wielkość ;
Układ wielofrakcyjny normy technicznej stosujemy gdy: chcemy sprawdzić prawidłowość opracowanych technicznych norm pracy
Schemat bilansu wykorzystania materiałów:
Układ wielofrakcyjny mieszany stosujemy gdy: chcemy poznać dokładną strukturę czasu wykonywanych czynności, uwzględniając jednocześnie stopień napięcia technicznych norm pracy, wielkość strat czasu i ich przyczyny, określić normatywy do opracowywanych norm pracy. Schemat bilansu wykorzystania czasu pracy pracowników: na slajdach, nr 1
Wzór Steinhausa:
gdzie: n -liczba obserwacji,
k -liczba frakcji,
E -błąd bezwzględny.
Obliczenie i interpretacja wyników:
Podsumowanie ilości wystąpień poszczególnych frakcji…
… stroboskopową (flash light), metoda ta polega fotografowaniu przebiegu ruchów przy otwartej migawce, a naświetlenia negatywu dokonuje się przez serie błysków lampy elektronowej o dużej częstotliwości. Technika filmowania rozwija się w dwóch kierunkach:
filmowanie w zwolnionym tempie (Memo Motion Study) udoskonalone przez M.E. Mundela (stosowane głównie do skomplikowanych procesów pracy).
filmowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz