Logistyka - strona 19

Sterowanie zapasami

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

Przemieszczanie produktów między poszczególnymi ogniwami łańcucha logistycznego wiąże się z koniecznością zatrzymania tych produktów w pewnych miejscach, na pewien okres czasu, w stanie spoczynku, co nazywamy składowaniem. Gdy składowanie wiąże się z koniecznością zaangażowania osób do obsługi, t...

Systemy jakości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Rozważania dotyczące norm jakości poprzedzić zależy niewątpliwie wytłumaczeniem samego terminu jakość. Jak stwierdza norma ISO 8402 jest to ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujący o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb. Norma jakości je...

Transport

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1484

TRANSPORT Warunki produkcji i dystrybucji towarów w gospodar ce światowej w ostatnich latach bardzo się zmieniły, gdyż wymogi dotyczące ruchu towarów oraz czasu ich przemieszczania uległy przeobrażeniom wraz z automatyzacją i komputeryzacją produkcji. Zwiększający się systematycznie poziom sił wy...

Zagadnienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

Co to jest logistyka i czym się zajmuje? Wg. M. Gołębiowskiej logistyka to zarządzanie łańcuchem dostaw, definiowane wcześniej w strategii militarnej sposobem najkrótszego w czasie i przestrzeni przemieszczania ładunków. Wg. J.g. Cole i e.j. Bardi logistyka to fizyczne przemieszczanie towarów z ...

Zarządzanie logistyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 735

1. System logistyczny przedsiębiorstwa System logistyczny przedsiębiorstwa jest bardzo złożony. Do głównych jego podsystemów, wyodrębnionych w oparciu o kryterium funkcjonalne, należą: zaopatrzenie, produkcja, transport, magazynowanie...

Logistyka - analiza ABC

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

LOGISTYKA „ANALIZA ABC STRUMIENIA TOWARÓW” ANALIZA ABC STRUMIENIA TOWARÓW Przeanalizowanie towarów. Uporządkowanie listy towarów wg kryterium wartości obrotów. Obliczenie udziału procentowego poszczególnych asortymentów w obrocie ogólnym. Zestawienie skumulowanych wartości udziałów procentowyc...

Analiza kodów kreskowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

A n a l i z a wybranych kodów kreskowych ANALIZA WYBRANYCH KODÓW KRESKOWYCH Charakterystyka wybranych kodów. EAN 8 59021247 Do opisania kodu EAN 8 posłużyłam się produktem - chusteczkami higienicznymi (opakowanie 10szt.) w opakowaniu z cienkiej folii. Producentem jest firma „Newt Soft” Sp. z o.o....

Czym jest logistyka ?

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Czym jest logistyka? W latach 90 naszego stulecia nastąpiło upowszechnienie w praktyce gospodarczej i literaturze ekonomicznej pojęcia “logistyka”. Historia tego słowa sięga dalekiej przeszłości i wiąże się z greckim - logos lub logicos (oznaczające liczenie, sztukę liczenia, prawidłowe myślenie)...

Dystrybucja towarów w firmie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 987

Dystrybucja towarów w firmie EKO Spis treści Wstęp str. 3 Cel projektu str.4 Ogólne zasady gospodarki magazynowej str. 5 Podział magazynów str. 7 Lokalizacja magazynów str. 8 Charakterystyka magazynu EKO str. 12 Organiza...

Dystrybucja w logistyce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Dystrybucja - przemieszczanie produktów z miejsc ich wytworzenia i sprzedaży do miejsc ich konsumpcyjnego lub produkcyjnego użytkowania. Dystrybucję określa się jako działalność zorientowaną na zaspakajanie potrzeb nabywców i zapewnienie zysków przedsiębiorstwu. Osiągnięcie wysokiej jakości dystr...