Dystrybucja w logistyce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dystrybucja w logistyce - strona 1 Dystrybucja w logistyce - strona 2 Dystrybucja w logistyce - strona 3

Fragment notatki:


Dystrybucja - przemieszczanie produktów z miejsc ich wytworzenia i sprzedaży do miejsc ich konsumpcyjnego lub produkcyjnego użytkowania. Dystrybucję określa się jako działalność zorientowaną na zaspakajanie potrzeb nabywców i zapewnienie zysków przedsiębiorstwu. Osiągnięcie wysokiej jakości dystrybucji zależy od:
rozpoznania potrzeb i wymagań każdego rodzaju nabywców,
przewidywania wysokości popytu,
krótkiego okresu wprowadzania produktu na rynek i szybkiego osiągania fazy wzrostu sprzedaży,
szybkiego realizowania zamówień klientów,
doboru sprawnych i efektywnych kanałów dystrybucji.
We współczesnej gospodarce, większość producentów nie sprzedaje swoich produktów bezpośrednio użytkownikom. Samo wytworzenie produktów ( nawet najlepszej jakości ) nie będzie nigdy źródłem sukcesu, towar musi odbyć „ drogę „ do nabywcy.
Wyróżniamy drogi - odległości:
przestrzenna - dany produkt przy użyciu różnych środków transportu trafia do miejsca w którym jest zapotrzebowanie czyli klient, który zamierza go kupić. czas owa - wynika z faktu istnienia różnic między czasem wytworzenia a czasem nabycia przez konsumenta.
asortymentowa - umożliwia klientowi wybór danego produktu pochodzących od różnych producentów.
ilościowy wymiar odległości - wytwarzany produkt jest masowo, który jest odsprzedawany do handlowców hurtowych Ci z kolei odsprzedają sprzedawcom detalicznym, którzy zaspakajają potrzeby nabywców w ilościach zgodnych z oczekiwaniami.
Funkcje dystrybucji: koordynacyjne - są to funkcje zmierzające do zrównania podaży z popytem, czyli łączy oczekiwania nabywców i sprzedawców. Nabywca ma możliwość zakupu potrzebnego towaru a producent realizować cele swojej działalności.
Przy tej funkcji wyróżniamy :
czynności zbierania i przekazywania producentom informacji o popycie
zawieranie transakcji kupna - sprzedaży
organizacyjne - bezpośredni związek z producentem czyli:
transport
magazynowanie
przerób handlowy
przekształcanie asortymentu produkcyjnego w asortyment handlowy
stworzenie odpowiednich warunków, w których odbywa się sprzedaż
Rodzaje dystrybucji:
strategia dystrybucji intensywnej
strategia dystrybucji selektywnej
strategia dystrybucji wyłącznej
ad.1) polega na oferowaniu produktu jak w największej liczbie punktów sprzedaży. Ma to zastosowanie w przypadku produktów często kupowanych przez klientów ( np. nabiał, pieczywo, warzywa itp. )
ad.2) dany produkt jest oferowany w ograniczonej liczbie miejsc tzn. do takiego produktu muszą być stworzone odpowiednie warunki np. lokalowe sprzedaż mebli


(…)

… jubilerskich
III - Charakter powiązań
konwencjonalne - niski stopień współpracy uczestników, zachowują pełną niezależność, za każdym razem negocjują warunki np. dystrybucja dóbr inwestycyjnych, nieruchomości
administrowane -jeden z uczestników dominuje nad pozostałymi i narzuca im swoją wolę, posiada przewagę ekonomiczną i jest niejako administratorem kanału dystrybucji
kontraktowe - oparta na zasadach…
….
Źródła:
Tadeusz Sztucki, Encyklopedia marketingu ( AWP Placet )
Józef Penc, Leksykon biznesu ( AWP Placet )
Jacek Musiałkiewicz „ Marketing „
Philip Kotler „ Marketing „
1

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz