Logistyka - strona 20

Jakość w logistyce dystrybucji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Logistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1659

Prezentacja z przedmiotu logistyka - jakość w logistyce. Prezentacja wykonana przez studentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Materiały mają 30 stron i zawierają zagadnienia takie jak: pojęcie dystrybucji, zakres logistyki w dystrybucji, pojęcie jakości dystrybucji, korzyści wypływające...

Paradygmat KKK - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Mirosław Ciesielski
 • Logistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2471

Paradygmat KKK. Konkurencja, kooperacja, kontrola. Paradygmat KKK dotyczy wzajemnych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami i ich zachowań w tych relacjach. Trzy KKK opisują sytuacje, które współistnieją w gospodarce. Paradygmat wiąże się z wyborem relacji z inną firmą (na różnych rynkach pomiędzy ty...

Trade off - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Mirosław Ciesielski
 • Logistyka
Pobrań: 658
Wyświetleń: 9443

Trade off. Trade off oznacza to, że poprawa w jednej części systemu może się wiązać z pogorszeniem w innej, jest to tzw. koszt alternatywny. Zależności typu trade off w przedsiębiorstwie to zależności substytucyjne, odnoszące się one do relacji między dwoma lub większą liczbą produktów, cech jakoś...

Logistyka - definicje

 • Logistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1351

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: aktywny i integracyjny aspekt logistyki, benchmarking, funkcje zarządzania, integracja hierarchiczna, istota logistyki, jakość towaru, łańcuch logistyczny, planowanie, zapasy magazynowe, marketing. AKTYWNY I INTEGRACYJNY ASPEKT LOGIST...

Logistyka - przykładowe definicje

 • Logistyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3171

Logistyka - definicje AKTYWNY I INTEGRACYJNY ASPEKT LOGISTYKI - Przejawia się on w jej funkcji koordynacyjnej przenikającej podstawowe klasyczne sfery funkcjonalne przedsiębiorstwa i cały proces gospodarowania. BADANIA RYNKU (Market Research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i p...

Logistyka prof.Banach

 • Logistyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2163

Zagadnienia z polityki transportowej 13.10.2005 Transport – działalność człowieka, której celem jest pokonywanie przestrzeni. W znaczeniu funkcjonalnym, transport jest to działalność mająca na celu przemieszczanie ładunku i osób (zmiana ich miejsca w przestrzeni) W znaczeniu ekonomicznym, transport ...

Metoda ABC XYZ

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Logistyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3738

metoda ABC XYZ w logistyce METODA XYZW momencie gdy stosujemy analizę XYZ poszczególne rodzaje materiałów dzielone są na trzy podstawowe grupy: - grupa X (regularne zapotrzebowanie), czyli materiały, na które jest regularne zapotrzebowanie przy założeniu możliwości występowania niewielkich wahań...

Logistyka-problematyka transportu samochodowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Logistyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2380

5 stron notatek z przedmiotu logistyka, wykładanego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Poruszane w nich zagadnienia dotyczą problematyki transportu samochodowego i są to: infrastruktura transportu samochodowego, środki transportu i technologie przewozu, popyt na usługi transportu samochodow...

Logistyka-rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Logistyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2520

Ma objętość 5 stron zapisana w formacie doc. Notatka dotyczy rodzajów i funkcji kanałów dystrybucyjnych. Od czegoś trzeba zacząć więc może od definicji pojęcia kanałów dystrybucyjnych według Teodor Kramer. Nieco odmienne podejście do zagadnienia prezentuje Tadeusz Sztucki. Które również jest opisa...

Eurologistyka

 • Logistyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4018

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: strategia eurodystrybucji, koncentracja i europeizacja struktur handlu, przykłady europeizacji w handlu detalicznym,...