Korporacje finansowe

note /search

Doświadczenia z wprowadzenia euro w Slowacji - wkład z korporacji fina...

 • Korporacje finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

Do ś wiadczenia z wprowadzenia euro w  Słowacji (plan działa ń , problemy i  zagro enia przy wprowadzaniu waluty,  zyski i koszty wprowadzenia euro w  krótkim i długim terminie). krótkim i długim terminie) Elżbieta Gajda Agata Strojewska  Słowacja jako: • Rozpoczęcie przygotowań do wejścia do stref...

Doświadczenia z wprowadzenia euro w Slowenii - wykład z korporacji fin...

 • Korporacje finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Doświadczenia z wprowadzenia  euro w Słowenii ( plan działań,  program i zagro enia przy  wprowadzeniu waluty, zyski i  wprowadzeniu waluty, zyski i koszty wprowadzenia euro w  krótkim i długim terminie) Marta Zabielska  Joanna Domańska Kilka słów o wspólnej walucie Euro ,- wspólna waluta europejsk...

Wykład z korporacji finansowych: Stan przygotowań do euro w Polsce

 • Korporacje finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Stan przygotowa ń  do  wprowadzenia euro w Polsce  wprowadzenia euro w Polsce Kamila Gierejko Monika Trendak Dokumenty określające harmonogram  przygotowań do wprowadzenia euro w Polsce: Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia  Euro  Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy  Uwarunkow...

Warunki wprowadzania euro w instytucjach niebankowych - wykład z korpo...

 • Korporacje finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Warunki wprowadzenia euro w  instytucjach niebankowych Anna Sawicka Magdalena Nowak Zespół Roboczy ds. Przedsiębiorstw Niefinansowych  odgrywa znaczącą rolę w procesie przygotowań  przedsiębiorstw niefinansowych do wprowadzenia  euro eur Celem wspomagania przedsiębiorstw  niefinansowych jest płynne...

Korporacje Transnarodowe - Ewolucja orientacji międzynarodowej przedsi...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Korporacje finansowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2184

Dr. Bogdan Buczkowski Korporacje Transnarodowe Wykład VII - Ewolucja orientacji międzynarodowej przedsiębiorstw Orientacja etnocentryczna przeważa w początkowych stadiach internacjonalizacji. Podstawowym miejscem działania jest j rynek krajowy, a przedsiębiorstwo wykorzystuje zdobytą na nim pr...

Korporacje Transnarodowe - Formy wchodzenia na nowe rynki

 • Uniwersytet Łódzki
 • Korporacje finansowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 896

Dr. Bogdan Buczkowski Korporacje Transnarodowe Wykład V – Formy wchodzenia na nowe rynki kapitał i zarzadzanie w kraju macierzystym Eksport Licencje Franchising Joint venture Filia zagraniczna Zakład produkcyjny Spółka córka Kapitał i zarządzanie za granicą Eksport – wywóz za granicę...

Korporacje Transnarodowe - Korporacje transnarodowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • Korporacje finansowe
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3661

Dr. Bogdan Buczkowski Korporacje Transnarodowe Wykład VI – Korporacje transnarodowe Indeksy trans nacjonalizacji wykorzystywane do oceny stopnia umiędzynarodowienia korporacji:    udział aktywów zaangażowanych za granicą w ogólnej wartości aktywów, udział zagranicznej sprzedaży w łącznej...

Korporacje Transnarodowe - Korporacyjne metody działania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Korporacje finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

Dr. Bogdan Buczkowski Korporacje Transnarodowe Wykład II – Korporacyjne metody działania Korporacyjne metody działania:  zachowanie na granicy prawa  nie przestrzeganie norm społecznych Warunkiem powstania korporacji międzynarodowych jest swoboda przepływu kapitału. Korporacje mogą powstać...

Przesłanki powstawania - Korporacje Transnarodowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • Korporacje finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

Dr. Bogdan Buczkowski Korporacje Transnarodowe Wykład III – Przesłanki powstawania 1. Wewnętrzne przesłanki powstania korporacji:  względny nadmiar kapitału w kraju w którym korporacja rozpoczęła działalność (motywem tworzenia dodatkowych filii będzie max zysku dodatkowego, osiągalnego za gr...

Korporacje Transnarodowe - Rola i istota korporacji

 • Uniwersytet Łódzki
 • Korporacje finansowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1673

Dr. Bogdan Buczkowski Korporacje Transnarodowe Wykład I – Rola i istota korporacji Korporacje – forma własności przedsiębiorstwa. Grupa jednostek współpracuje aby uzyskać wspólne cele. Głównym celem jest osiągnięcie dużych, rosnących, trwałych i legalnych zysków. ‘Dziecko rewolucji przemysłowe...