Korporacje Transnarodowe - Formy wchodzenia na nowe rynki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Korporacje Transnarodowe - Formy wchodzenia na nowe rynki - strona 1  Korporacje Transnarodowe - Formy wchodzenia na nowe rynki - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Bogdan Buczkowski
Korporacje Transnarodowe
Wykład V – Formy wchodzenia na nowe rynki
kapitał i
zarzadzanie
w kraju
macierzystym
Eksport
Licencje
Franchising
Joint venture
Filia zagraniczna
Zakład produkcyjny
Spółka córka
Kapitał i zarządzanie za granicą
Eksport – wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w danym kraju.
Licencje – dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z produktu firmowego, znaku
handlowego lub patentu. Opatentowane wynalazki; prawo do korzystania ze znaku itp.
Franchising – sprzedaje się konkretne sposoby prowadzenia biznesu, np. mcdonald, stacje benzynowe. system
sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i
finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami. Franchising zakłada przepływ know-how przez cały
czas obowiązywania umowy.
Kontrakt menadżerski – to nienazwana umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest powierzenie
sprawowania zarządu przedsiębiorstwem osobie fizycznej bądź innemu podmiotowi gospodarczemu w celu
osiągnięcia zysku.
Turn key- budowa zakładu pod klucz
Leasing – jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu,
leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w
zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).
Joint venture – wpólne przedsięwzięcie kapitałowe, rodzaj przedsiębiorstwa (spółki z o.o. lub akcyjnej).
Filia zagraniczna - zakład przedsiębiorstwa, mający swoją lokalizację poza krajem funkcjonowania głównej,
nadrzędnej jednostki. Filia jest powiązana organizacyjnie i najczęściej również statutowo z głównym podmiotem,
od którego jest zależna. Wykonuje zadania powierzone przez macierzystą jednostkę, pod jej nadzorem i kontrolą.
Spółka córka – holding – organizacja grupująca za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne
samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tym
powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Istotą holdingu jest zarządzanie przez jedną
organizację innymi podmiotami oraz kontrolowanie działalności dzięki zależnościom kapitałowym lub
personalnym. Holding jest zatem formą kumulacji kapitału.
Strategia wejścia na rynki zbytu zw na formę działalności:
1.


2.

Eksport
ze swojego kraju
z kraju trzeciego
Działalność za granica
z udziałem kapitałowym:
a) własne przedsiębiorstwo
Dr. Bogdan Buczkowski
Korporacje Transnarodowe
Wykład V – Formy wchodzenia na nowe rynki

b) spółki z partnerem
bez udziału kapitałowego
a) licencje
b) produkcja kontraktowa
c) usługi dotyczące zarządzania
Ścieżki wchodzenia firm na rynek:
Rynek macierzysty
Rynek macierzysty
Globalnego
konkurenta
Rynek podobny
do docelowego
Rynek słabiej
rozwinięty
Rynki ważne dla
konkurenta
Wąski segment rynku
quasi
Rynek docelowy
Rynki, gdzie jeszcze nie
ma konkurentów
Etapy internacjonalizacji:
Długookresowe cele przedsiębiorstwa
Koordynacja działań
Poznanie przedsiębiorstwa
Ustalanie działań funkcjonalnych
Czynniki wpływające na proces tworzenia strategii internalizacji:
1. Czynniki zewnętrzne przedsiębiorstwa:
 Narodowe
Globalne
 Kraj pochodzenia
 Kraj goszczący
 Polityczne
 prawne
 Technologiczne
 Społ.- Kulturalne
 Ekonomiczne
2.
Czynniki wewnętrzne przedsiębiorstwa:
a) Zmienne przedsiębiorstwa:
 Cele przedsiębiorstwa
 Zasoby
 Przewagi kon ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz