Korporacje Transnarodowe - Korporacje transnarodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3521
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korporacje Transnarodowe - Korporacje transnarodowe - strona 1 Korporacje Transnarodowe - Korporacje transnarodowe - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Bogdan Buczkowski
Korporacje Transnarodowe
Wykład VI – Korporacje transnarodowe
Indeksy trans nacjonalizacji wykorzystywane do oceny stopnia umiędzynarodowienia korporacji:udział aktywów zaangażowanych za granicą w ogólnej wartości aktywów,
udział zagranicznej sprzedaży w łącznej sprzedaży,
udział zagranicznego zatrudnienia w całkowitym zatrudnieniu korporacji.
1. Pojęcie korporacja międzynarodowa (KMN)
Różnorodne określenia opisujące przedsiębiorstwa międzynarodowe:

korporacje transnarodowe
korporacje międzynarodowe
korporacje wielonarodowe
firmy wielonarodowe
przedsiębiorstwa wielonarodowe
Nazwa ‘transnarodowy/a’ została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1974 roku na wniosek
państw Ameryki Łacińskiej, które chciały odróżnić zagranicznych inwestorów z siedzibą w regionie od podmiotów
całkowicie zewnętrznych. Określenie kryteriów zawężających i precyzujących przedstawione terminy, jak na
przykład minimalnej liczby krajów działania lub wielkości korporacji, w dziedzinie badania zjawiska
umiędzynaradawiania przedsiębiorstw, pozostaje nie rozstrzygnięte.
Korporacje międzynarodowe nie są tworami jednorodnymi. Wyróżniają je:
 sposoby ekspansji na nowe rynki
 formy organizacji struktur korporacyjnych
 rodzaje strategii konkurencyjnych
Cechy korporacji transnarodowych

Suwerenność ekonomiczna – kierowanie się w działalności gospodarczej rachunkiem ekonomicznym.
Złożoność organizacyjna – wynika ze struktury własności i rozproszenia geograficznego.
Rozproszenie geograficzne - lokalizowanie poszczególnych ogniw łańcucha wartości dodanej w różnych
obszarach geograficznych świata.
Specjalizacja funkcjonalna – powierzanie wyodrębnionym jednostkom korporacji transnarodowej
specyficznych działań i specjalizowaniu się tych jednostek w wybranym obszarze. Oznacza to
fragmentaryzację łańcucha wartości dodanej.
Zdolność arbitrażowania - umiejętność prowadzenia przez korporacje transnarodowe operacji na
różnych rynkach. Operacje te pozwalają na wykorzystanie krótkookresowych różnic wskaźników
ekonomicznych. Celem tych działań jest zwiększenie efektywności gospodarowania posiadanymi
zasobami.
Zdolność integrowania - umiejętność korporacji transnarodowej w łączeniu rozproszonych
geograficznie funkcji i operacji realizowane przez poszczególne filie.
Elastyczność organizacyjna - zdolność przedsiębiorstwa transnarodowego do szybkiego i skutecznego
wprowadzania zmian w wyniku konkurowania w skali globalnej.
Zdolność dostosowania - umiejętność poznania i dostosowania się korporacji transnarodowej do
lokalnych warunków działania oraz cech otoczenia międzynarodowego.
Globalna efektywność - optymalizację całego przedsiębiorstwa transnarodowego, co nie zawsze jest
równoznaczne z efektywnością poszczególnych jednostek systemu.
Dr. Bogdan Buczkowski
Korporacje Transnarodowe
Wykład VI – Korporacje transnarodowe
2. Modele umiędzynarodowienia działalności badawczo-rozwojowej (B+R):brokerski – budowanie sieci powiązań i kojarzenie ze sobą wielu niezależnych ośrodków naukowych z
różnych krajów. Wyszukiwanie technologii, ich rozwijanie i komercjalizowanie.
umiędzynarodowienie wewnętrzne – prace B+R realizowane przez jednostki organizacyjne tej samej
firmy położone w różnych krajach.
międzynarodowa współpraca w dziedzinie B+R – alianse strategiczne dot. Działalności B+R.
Efektem występowania na rynku globalnym tak szerokiej gamy podmiotów je ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz