Doświadczenia z wprowadzenia euro w Slowenii - wykład z korporacji finansowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doświadczenia z wprowadzenia euro w Slowenii - wykład z korporacji finansowych - strona 1 Doświadczenia z wprowadzenia euro w Slowenii - wykład z korporacji finansowych - strona 2 Doświadczenia z wprowadzenia euro w Slowenii - wykład z korporacji finansowych - strona 3

Fragment notatki:

Doświadczenia z wprowadzenia  euro w Słowenii ( plan działań,  program i zagro enia przy  wprowadzeniu waluty, zyski i  wprowadzeniu waluty, zyski i koszty wprowadzenia euro w  krótkim i długim terminie) Marta Zabielska  Joanna Domańska Kilka słów o wspólnej walucie Euro ,- wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut  krajowych. Jest prawnym środkiem płatniczym w 17 państwach tworzących  strefę euro w Unii Europejskiej - obejmującym ponad 323,8 mln  Europejczyków. Waluta euro u ywana jest tak e w 11 krajach i terytoriach  nienale ących do UE (Watykanie, Monako, San Marino , Andorze ,  Kosowie, Czarnogórze) oraz we francuskich posiadłościach na Atlantyku i  Oceanie Indyjskim oraz w brytyjskich bazach wojskowych na Cyprze. Strefa euro (Euroland; Euroobszar; obszar euro) jest tworzącą unię  Strefa euro (Euroland; Euroobszar; obszar euro) jest tworzącą unię walutową wspólną przestrzenią unijnych państw, które wprowadziły euro  jako swoją walutę, gdzie Europejski Bank Centralny prowadzi niezale ną  politykę pienię ną. Na co dzień euro posługuje się około 329 mln ludzi oraz dodatkowe 200 mln  w krajach, które powiązały swoje waluty z euro. Obecnie członkami Unii Gospodarczej i Walutowej jest 17 z 27 państw  członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia,  Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy,  Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy), a ponadto 3 inne państwa  (Monako, San Marino, Watykan). W kolejnych trzech państwach euro jest  walutą bez członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej (Andora,  Czarnogóra, Kosowo)  Słowenia przystąpiła do strefy euro  1 stycznia 2007 roku po 2,5 roku  od przystąpienia do Unii  Europejskiej Przygotowania do wprowadzenia  euro Za przygotowania do przyjęcia nowej waluty na szczeblu krajowym  był odpowiedzialny Komitet Koordynacyjny ds. Przygotowań  Technicznych do Wprowadzenia Euro. Prace przygotowawcze w  Banku Słowenii koordynowała Komisja ds. UE Przed wprowadzeniem nowej waluty do obiegu konieczne było  dokonanie wyboru słoweńskiej strony narodowej monet euro.  dokonanie wyboru słoweńskiej strony narodowej monet euro. Podczas wyboru słoweńskiej strony narodowej zadecydowano,  e  na rewersie ka dej z 8 monet euro przedstawiony zostanie inny  motyw. Słowenia jest pierwszym państwem strefy euro, którego  monety, poza własną stroną narodową, mają zmodyfikowaną  równie  wspólną stronę monet euro. Następnie odbyło się pozyskiwanie monet i banknotów, które mo na  rozpocząć dopiero po podjęciu przez Radę ECOFIN decyzji o 

(…)

… (w
przypadku Słowenii – mogło to nastąpić po 11 lipca 2006 r.).
• Ze względu na fakt, e Słowenia nie ma własnej mennicy produkcja
monet odbywała się w Mennicy w Finlandii
• Wcześniejsze zaopatrzenie słoweńskich banków w monety euro
rozpoczęło się 25 września 2006 r., natomiast w banknoty euro – 29
listopada 2006 r. Do końca grudnia 2006 r. banki otrzymały z Banku
Słowenii banknoty euro o wartości około 772…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz