Warunki wprowadzania euro w instytucjach niebankowych - wykład z korporacji finansowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki wprowadzania euro w instytucjach niebankowych - wykład z korporacji finansowych - strona 1 Warunki wprowadzania euro w instytucjach niebankowych - wykład z korporacji finansowych - strona 2 Warunki wprowadzania euro w instytucjach niebankowych - wykład z korporacji finansowych - strona 3

Fragment notatki:

Warunki wprowadzenia euro w  instytucjach niebankowych Anna Sawicka Magdalena Nowak Zespół Roboczy ds. Przedsiębiorstw Niefinansowych  odgrywa znaczącą rolę w procesie przygotowań  przedsiębiorstw niefinansowych do wprowadzenia  euro eur Celem wspomagania przedsiębiorstw  niefinansowych jest płynne przejście na nową walutę W procesie przejścia na nową walutę przedsiębiorstwa  muszą podjąć szereg działań dotyczących: identyfikacji i planowania niezbędnych przygotowań w  przedsiębiorstwach; dostosowań w zakresie rachunkowości i zarządzania  finansami przedsiębiorstw; finansami przedsiębiorstw dostosowań systemów IT i urządzeń; przygotowań do wprowadzenia euro w obiegu gotówkowym; przeliczania cen oraz ochrony konsumentów przed  nadużyciami cenowymi; działań szkoleniowych i informacyjnych. Identyfikacja i planowanie niezbędnych  przygotowań w przedsiębiorstwach Działanie 1 - Zwrócenie uwagi przedsiębiorców na złożoność procesu  dostosowań do wprowadzenia euro i związane z nim kwestie  finansowe finansow Dostosowania w zakresie rachunkowości i  zarządzania finansami przedsiębiorstw Działanie 2 - Sprecyzowanie zasad sporządzania sprawozdań  finansowych i ewidencji podatkowej w euro Działanie 3 - Sprecyzowanie zasad przeliczania kapitału zakładowego  przedsiębiorstwa na euro Działanie 4 - Zaproponowanie wytycznych dotyczących przeliczania na euro historycznych danych finansowych Dostosowania systemów IT i urządzeń Działanie 5 - Zwrócenie uwagi przedsiębiorców na konieczność wczesnego  dostosowania systemów informatycznych Działanie 6 - Zwrócenie uwagi przedsiębiorców na konieczność  dostosowania urządzeń stosowanych przy obsłudze transakcji Przygotowania do wprowadzenia euro w obiegu gotówkowym Działanie 7 - Wsparcie procesu zaopatrzenia przedsiębiorców w banknoty i monety euro Przeliczenie cen oraz ochrona konsumentów przed nadużyciami cenowymi Działanie 8 - Sprecyzowanie reguł zaokrąglania kwot przeliczonych ze zł na € Działanie 9 - Określenie charakterystyk okresu podwójnej ekspozycji cen - Określenie charakterystyk okresu podwójnej ekspozycji ce Działanie 10 - Uzgodnienie zasad funkcjonowania porozumień zapobiegających  nieuczciwemu przeliczaniu cen Działanie 11 - Zwrócenie uwagi przedsiębiorców na konieczność  poinformowania klientów i dostawców o skutkach    wprowadzenia euro dla wzajemnych relacji handlowych Działania szkoleniowe i informacyjne Działanie 12 - Wsparcie przedsiębiorców w procesie przeprowadzania 

(…)

… w
Polsce
Bibliografia
Euroopracowania 3; Przygotowanie sektora Przedsiębiorstw
Niefinansowych do Wprowadzenia euro; E. Bednarek-Sekunda,
D. Witkowski
http://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/re15.pdf; Raport na temat pełnego
uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii
Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze część V; Koszty
dostosowawcze oraz korzyści z wprowadzenia euro dla sektora…
… walutę:
- zmiany w księgowości;
- zakup nowych systemów komputerowych
oraz przystosowania systemów
informatycznych IT i procesów operacyjnych;
- szkolenia pracowników i partnerów biznesowych;
- dostosowania urządzeń, w których używana jest gotówka
bankomatów, automatów do sprzedaży towarów;
- utrzymywanie podwójnych cen przez pewien okres czasu;
Potencjalne koszty i trudności w krótkim okresie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz