Doradztwo finansowo-podatkowe

note /search

Doradztwo finansowo-podatkowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2065

Doradztwo finansowo-podatkowe - dr Maria Jankowska Literatura: Ordynacja podatkowa Ustawa o doradztwie podatkowym 26.10.2011 Powstawanie zobowiązań podatkowych w Polsce (art. 21 OP) MOMENT POWSTANIA Zaistnienie zdarzenia, z którym ustawa...

Doradztwo jako działalność praktyczna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Doradztwo jako działalność praktyczna. Zadaniem doradcy jest pomóc rolnikom tak, aby byli oni w stanie sami sobie pomóc. Jest ograniczona liczba doradców, w Polsce jest ok. 5000 doradców rolniczych na około 2 mln gospodarstw. Jeśli doradca udzielił komus pomocy to nie znaczy, że osoba ta nie powin...

Integralność procesów psychicznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Integralność procesów psychicznych - chodzi tu o łączne oddziaływanie na rolnika (pole psychiczne). Te zachowania można ująć jako postawa (jego ustosunkowanie, ocena otaczającego człowieka świata i ocena ludzi, sytuacji, rzeczy, podmiot...

Kategorie zmian wpływających na przyjmowanie się innowacji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Kategorie zmian wpływających na przyjmowanie się innowacji: Nowości polegające na zmianie dotychczasowych maszyn i urządzeń Zmiany częściowe w dotychczasowych operacjach technicznych Całkowite wprowadzenie nowej technologii Zmiany kierunku i systemu gospodarowania Jedne cechy działają dodatnio ...

Prakseologia-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1106

prakseologia - nauka o racjonalnym działaniu; działanie musi być racjonalne, aby było skuteczne. 4 zasady racjonalnego działania: Określenie celu działania Przyjmowanie informacji Podjęcie decyzji Realizacja decyzji Różnicą między doradcą...

System transmisji nauki do praktyki

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

System transmisji nauki do praktyki NAUKA ADAPTACJA PRAKTYKA występujące placówki badawcze; ogniwo twórcze; wytwarzane są innowacje: nowa myśl, wytwór materialny lub niematerialny, np. w rolnictwie nowe odmiany prasy; GMO- genetycznie modyfikowane organizmy- wytwór człowieka 9 akademii rolni...

Doradztwo-wstęp

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Doradztwo Doradztwo spotyka się niemal we wszystkich dziedzinach życia. Doradztwo najogólniej można określić jako udzielanie pomocy. Jest to też wpływanie na innego człowieka. Ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo (ang. extension) - jest dziedziną wiedzy, gdzie upoważnione do tego osoby (dora...

Doradztwo – ćwiczenia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Doradztwo - ćwiczenia Upowszechnianie - jest jednym z zadań doradztwa; upowszechnianie postępu. Postęp: 1. Postęp rolniczy obejmuje wielką liczbę zmian, udoskonaleń i innowacji. 2. Proces upowszechniania danej innowacji, tzn. okres do przyjęcia jej i zastosowania przez wszystkich rolników, jest zw...

Jak można rozumieć inteligencję

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Jak można rozumieć inteligencję (wyznacznik dynamiki osobowości)? Umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, łatwość rozwiązywania zadań w sposób kreatywny. 4 stopnie sprawności umysłowej: - oligofrenia - zachowania mało-inteligentne - inteligentne - wybitnie inteligentne Określenie...

Metody wpływania na zachowania ludzi

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Metody wpływania na zachowania ludzi: a) Porada - porady potrzebuje ten kto ma konflikt (czyli stan niewiedzy, jakiego wyboru dokonać). Porad udziela się co do tego, które rozwiązanie danego problemu wybrać. Możemy wykorzystać tę metodę, jeżeli: - rolnicy zgadzają się z nami co do charakteru ich pr...