Doradztwo jako działalność praktyczna

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doradztwo jako działalność praktyczna - strona 1 Doradztwo jako działalność praktyczna - strona 2

Fragment notatki:

Doradztwo jako działalność praktyczna. Zadaniem doradcy jest pomóc rolnikom tak, aby byli oni w stanie sami sobie pomóc. Jest ograniczona liczba doradców, w Polsce jest ok. 5000 doradców rolniczych na około 2 mln gospodarstw.
Jeśli doradca udzielił komus pomocy to nie znaczy, że osoba ta nie powinna udzielać pomocy sąsiadom. Zasada samopomocy w doradztwie.Doradcy są zorganizowani w określonych instytucjach. Doradztwo związane jest z ochroną środowiska i innymi problemami związanymi z działalnością rolnicza. Poza tym doradztwo zajmuje się sprawowaniem treści medycznych (choroby społeczne). Doradztwo dotyczy również spraw socjalnych, np. urządzenie domu, racjonalnego żywienia, wychowania dzieci, wypoczynku.
System (ang. metoda, układ) - pewna całość złożona ze współrzędnych elementów, stanowiących całość. Stanowi on układ jednostek, które tworzą pewną całość organizacyjną.
System może się odnosić do aspektów technicznych i wychowawczych. W Polsce istnieje system przekazywania osiągnięć nauki do praktyki. Wiedza musi być w jakiś sposób upowszechniania. Wiedza ma siłę wytwórczą, ale można z niej korzystać tylko wtedy, kiedy jest ona upowszechniona.
System (z gr. systema - rzecz złożona): 1. Możemy mówić o nim w sensie fizycznym, technicznym np. system oświetlenia, system komputerowy 2. Organizmy również składają się z różnych systemów naturalnych 3. Ludzie stworzyli również systemy społeczne, np. polityczny (struktura władzy, zasady na jakich opiera się państwo), prawny (prawa i obowiązki obywateli)
System doradztwa mieści się w systemie społecznym, w szczególności system oświaty/edukacji.
Na system będą składały się dwa elementy: Materialno-organizacyjne (sieć placówek dydaktycznych, infrastruktura)
Dydaktyczno-wychowawcze:
- cele (jakie stoją przed tymi placówkami i instytucjami), programy, kadry
- pracownicy, uczestnicy, uczniowie szkół, studenci
- zasady i metody działania tego systemu
W skład różnych systemów wchodzą różne podsystemy. System edukacji jest systemem masowym, ponieważ obejmuje swoim zasięgiem osoby związane z przekazywaniem i odbieraniem wiedzy (np. w środowisku wiejskim):
* Nie ogranicza się do systemu przekazywania wiedzy ekstensywnego (wiedza dla każdego); System intensywny - chodzi tu o oddziaływanie na ludzi, którzy zajmują się rolnictwem
* Angażuje środki materialne i organizacyjne
* Ma silną dynamikę rozwojową i ma szczególny wpływ na rozwój rzeczywistości społecznej
W skład systemu ogólnego wchodzi: - doradztwo różnego rodzaju
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz