Zagadnienia do egzaminu z konsultingu.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia do egzaminu z konsultingu. - strona 1 Zagadnienia do egzaminu z konsultingu. - strona 2 Zagadnienia do egzaminu z konsultingu. - strona 3

Fragment notatki:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z KONSULTINGU 1. Podstawowe pojęcia: konsulting, zasady obowiązujące w konsultingu, systematyka doradztwa, itp. 2. Zadania, zakres i funkcje instytucji konsultingowych i doradczych w Polsce i innych krajach. 3. Organizacja i nowe kierunki rozwoju systemu doradztwa w Polsce po przystąpieniu do UE. 4. Doradztwo jako dyscyplina wiedzy (doradztwo w ujęciu interdyscyplinarnym). 7. Rola informacji w procesie doradzania (system informacji, przepływ informacji w doradztwie). 10. Cechy i elementy programu doradczego (wg modelu Bosa i metody MMA). 11. Zadania klubów 4-H oraz izb rolniczych jako organizacji doradczych. 12. Doradztwo i konsulting w innych krajach. 13. Doradztwo podatkowe - system podatkowy w Polsce, podatek VAT. 14. Rozwój teorii doradztwa. 15. Metody oceny efektywności pracy doradczej. 1. Podstawowe pojęcia: konsulting, zasady obowiązujące w konsultingu, systematyka doradztwa, Konsulting- to zawodowa działalność w zakresie doradztwa techn.. ekonom. Środowiskowego prowadzona odpłatnie na zlecenie klienta i tylko w jego interesie przez uprawniona do tego osobę czyli konsultanta. Zasady konsultingu: - statusu zawodowego- konsultant działa w interesie swojego zleceniodawcy obowiązuje go lojalność absolutna i postępuje zgodnie z etyka danej branży. - niezależności- polega na niezależności konsultanta od: producentów, konsumentów, dostawców, nie może mieć dostępu z handlem i kupcami. -klasyfikacji- posiadanie właściwego poziomu wykształcenia, odp zasób praktyki potwierdzone referencje. Konsultant wszystkie eksperymenty wykazuje osobiście. -Doradztwo - jest to system usług: - pomaga rolnikom w analizie ich obecnej, oczekiwanej, przyszłości sytuacji;
- pomaga rolnikom być świadomym pojawiających się problemów. 2. Zadania, zakres i funkcje instytucji konsultingowych i doradczych w Polsce i innych krajach. System doradztwa w Polsce reguluje ustawa z dnie 24.10.2008 r. o Jednostkach Doradztwa rolniczego. W Polsce występuje Państwowy System Doradztwa: - Pierwsza, podlegają Ministrowi Rolnictwa i rozwoju Wsi jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Oddział CDR w Krakowie, Organ opiniodawczo-doradczy dyrektora CDR, Radom, Oddział CDR w Poznaniu) Rada Społeczna doradztwa rolnego (11 członków), przedstawiciele uczelni wyższych, przedstaw PANU). CDR (Centrum Dworactwa Rolnego) podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, (16 ośrodków doradztwa rolnego). Drugą podległą Wojewodzie stanowią: - Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (16 WODR) z oddziałami terenowymi (np. Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego - PZDR, Gminne punkty Doradcze - GPD); - Przy WODR działa RADA Społeczna

(…)

… przedmiotem tego podatku według określonej stawki. Podatek naliczony jest podatkiem zapłaconym w poprzedniej fazie, Jego wysokość wynika z od sprzedającego w momencie dokonania transakcji. Podatek wpłacony jest natomiast różnicą między podatkiem należnym a naliczonym. W przypadku gdy jest to różnica ujemna podatku do zapłacenia przekształca się w podatek do zwrotu na rzecz podatnika. Podatek od towarów…
…, - przyczepy ciągnikowe rolnicze i ciągniki rolnicze, - zespoły i części ciągników rolniczych, - narzędzia gospodarcze, maszyny do produkcji sadowniczej, - materiały i roboty budowlane, - tarcica i inne wyroby z drewna. Schemat rozliczenia podatku VAT na zasadach ogólnych: Podatek należny od sprzedaży --> minus --> Podatek naliczony przy zakupie --> Podatek do wypłaty do Urzędu Skarbowego lub zwrot…
…, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców, doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów, podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej, podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych…
… w rolnictwie, współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk, kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych, inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych, działanie na rzecz poprawy…
… preferencyjnych, - świadczenia doradztwa technologicznego z położeniem nacisku na problemy jakości produktów i zdrowotności zwierząt, a także wdrażanie innowacji, po-przez wprowadzanie do gospodarstw nowoczesnych metod produkcji, - pomocy w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodu, m.in. w organizowaniu i prowadzeniu agroturystyki i innych form przedsiębiorczości, - popularyzowania ekologicznych metod…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz