Integralność procesów psychicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integralność procesów psychicznych - strona 1

Fragment notatki:

Integralność procesów psychicznych - chodzi tu o łączne oddziaływanie na rolnika (pole psychiczne).
Te zachowania można ująć jako postawa (jego ustosunkowanie, ocena otaczającego człowieka świata i ocena ludzi, sytuacji, rzeczy, podmiotów i zjawisk).
3 rodzaje postaw: 1. Postawa zachowawcza - niechętny stosunek do zachowań innowacyjnych, opór wobec wszelkich zmian 2. Postawa recepcyjna - tendencja do pozytywnej oceny i przejmowania (naśladowania) takich innowacji, które zostały wprowadzone i sprawdzone gdzie indziej. 2 rodzaje tej postawy: a) aktywna - w jakimś stopniu włączanie się i poszukiwanie wzorów innowacji
b) wyczekująca - brak tego poszukiwania 3. Postawa pionierska - samodzielne poszukiwanie lub inicjowanie nowych rozwiązań; związana jest z ryzykiem.
Podejmowanie decyzji w procesie doradzania: Doradcy chcą poprawić jakość podejmowania decyzji. Mają pomagać rolnikom by ich decyzje były racjonalne, by poprawili swoją sytuację materialną, by jakość decyzji była jak najlepsza. Podejmowanie decyzji jako przewidywanie przyszłości.
Proces ten ujmuje zagadnienia natury psychologiczne, motywacyjnej, a nie tylko gospodarcze I - przynieść jak najlepsze rezultaty - normatywny model - rozsądny proces decyzyjny przechodzi przez kilka etapów:
Uświadomienie sobie problemów  obecna sytuacja, w której znajduje się człowiek jest niezadowalające (choroba), może to doprowadzić do trudności. Stara się on wprowadzić w życie jakąś receptę w celu poprawy 2. Ustalenie jakie są nasze cele - ustalenia pożądanej sytuacji. Ludzie stawiają sobie różnorakie cele. Trzeba ustalić kryteria do tych celów i na ich podstawie ustala się hierarchię - które cele są najważniejsze. Logiczna kolejność celów, by nie były ze sobą sprzeczne. 3. Rozpoznanie przyczyn problemu - niemożliwe jest znalezienie zadowalającego rozwiązania, bez poznania przyczyn problemu.
Trzeba spojrzeć na problem obiektywnie, konkretnie, jasno go określić. Barierą jest sfera emocjonalna. 4. Sformułowanie możliwych alternatyw rozwiązania problemu - musi poznać skutki, do czego one prowadzą. Rozważamy wiele wariantów, tych najbardziej racjonalnych. 5. Staramy się oceniać rezultaty w świetle kryterium dobrego rozwiązania  kryterium nadania naukowego korzystamy z badań 6. Wybór właściwego rozwiązania - stymulowanie rolnika do dokonania wyboru 7. Realizacja wybranego rozwiązania - praca doradcy nie kończy się na pomocy wyboru decyzji, dalej czuwa nad przebiegiem realizacji tej decyzji, zachęca, wspomaga 8. Ocenianie rezultatów - systematycznie i obiektywnie sprawdzamy czy zostały osiągnięte zamierzone rezultaty i czy nie pojawił się efekt uboczny. Gdy było niepowodzenie - znaleźć przyczynę ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz