Metody wpływania na zachowania ludzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody wpływania na zachowania ludzi - strona 1

Fragment notatki:

Metody wpływania na zachowania ludzi: a) Porada - porady potrzebuje ten kto ma konflikt (czyli stan niewiedzy, jakiego wyboru dokonać). Porad udziela się co do tego, które rozwiązanie danego problemu wybrać. Możemy wykorzystać tę metodę, jeżeli: - rolnicy zgadzają się z nami co do charakteru ich problemu i kryteriów wyboru „poprawnego” rozwiązania
- wiemy wystarczająco dużo o sytuacji rolników i posiadamy wystarczające informacje, aby rozwiązać ich problem w sposób sprawdzony naukowo lub w praktyce
- rolnicy są pewni, że potrafimy i rzeczywiście pomożemy w rozwiązaniu ich problemów
- nie uważamy, ze jest konieczne lub możliwe, aby rolnicy rozwiązali ten problem samodzielnie
- rolnicy mają do dyspozycji wystarczające zasoby, aby wprowadzić zalecenie w życie
b) Przymus lub obowiązek Nacisk wywierany jest przez władzę, która zmusza kogoś do tego aby coś robił. Ludzie stosujący przymus muszą spełniać następujące warunki:
- muszą mieć wystarczającą władzę
- muszą wiedzieć, jak mogą osiągnąć swoje cele
- muszą być w stanie sprawdzić, czy osoba przymuszana zachowuje się pożądany sposób
W rolnictwie jest wymóg odpowiedniego zachowania w wypadku chorób innowacyjnych
c) Otwarte wywieranie wpływu na wiedzę i postawę rolników Metodę tę można zastosować gdy:
- uważamy, że rolnicy nie potrafią rozwiązać swoich problemów, ponieważ posiadają niewystarczającą lub błędną wiedzę i/lub ponieważ ich postawy nie odpowiadają ich celom
- uważamy, że rolnicy mogliby rozwiązać swoje problemy, jeżeli posiadaliby większą wiedzę lub zmieniliby swoje postawy
- jesteśmy gotowi pomóc rolnikom w zebraniu większej i lepszej wiedzy, w celu zmiany ich postaw
- posiadamy tę wiedzę lub wiemy, gdzie ją zdobyć
- możemy wykorzystać metody pedagogiczne w celu przekazywania tej wiedzy lub wpłynięcia na postawy rolników
- rolnicy ufają naszemu doświadczeniu i motywom i są przygotowani na współpracę z nami w celu zmiany ich wiedzy lub postawy Postawy - mogą się przejawiać do przedmiotów, ludzi, zjawisk i do otaczającego nas świata; to też dokonywanie oceny (wartościowanie)
d) Manipulacja - uważamy, że konieczna i pożądana jest zmiana zachowania rolników w pewnym kierunku
- uważamy, że nie jest konieczne ani pożądane, aby podejmowali oni niezależne decyzje
- kontrolujemy techniki wpływania na rolników przy braku ich świadomości na temat tego wpływu
- rolnicy nie sprzeciwiają się czynnie podleganiu takim wpływom
Właściwości związane z zawodem rolniczym (czynności trwale wykonywane, wyuczone):

(…)

… nie ma osobowości; dz. organizacyjna, poznawcza itp.
5. Zdolności - stopień wykonawstwa pewnych czynności jest wyższy od przeciętnej. 3 grupy: umysłowe, spostrzeżeniowe, psychomotoryczne
6. Charakter - moje ustosunkowanie wobec samego siebie, wobec innych ludzi, jaki jestem w stosunku do celów pracy, jakie wykonuje
7. Samowiedza - świadomość istnienia własnej jednostki, poznanie samego siebie, gotowość do aktualizacji własnych doświadczeń
8. Samokrytyka - świadoma ocena samego siebie, obiektywna ocena samego siebie
9. Sumienie - konflikt z samym sobą na tle różnicy między tym co wyznaję a tym jak postępuje
10. Temperament - 4 typy: sangwinik (krew), choleryk (żółć), flegmatyk (flegma), melancholik (czarna żółć)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz