Jak można rozumieć inteligencję

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jak można rozumieć inteligencję - strona 1

Fragment notatki:

Jak można rozumieć inteligencję (wyznacznik dynamiki osobowości)? Umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, łatwość rozwiązywania zadań w sposób kreatywny. 4 stopnie sprawności umysłowej: - oligofrenia - zachowania mało-inteligentne - inteligentne
- wybitnie inteligentne Określenie osobowości pozwala doradcy przyjąć odpowiednią postawę wobec danej osoby i przygotować się do rozmowy z taką osobą.
Mamy ogółem 2070000 gospodarstw rolnych (jednostek produkcyjnych).
Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 8,25 ha.
Metody doradcze: Część z nich będzie podobna do tych wykorzystywanych w szkole.
Poznanie zasad wpływa na to doradztwo. Człowiek kompetentny - rozumiany jako osoba, u której występują relacje następujących elementów:
1. Wiedza (wiadomości)
2. Umiejętności (wiadomości odebrane i przetwarzane)
3. Postawy (wiadomości wytwarzane przez odbiorcę)
4. Doświadczenie (osobiste wiadomości znajdujące się w pamięci odbiorcy) Zasady odnoszące się do uczniów: 1. Zasada zainteresowania - trzeba wywołać zainteresowanie przekazywaną problematyką 2. Zasada przeglądowości - skuteczność przekazywania wiedzy będzie większa, gdy będziemy używać obiektów mających wyrobić u odbiorców poglądy. Posługujemy się w tym celu różnymi pomocami dydaktycznymi. 3. Zasada aktywności - zaangażowanie człowieka w proces dydaktyczny. Podział aktywności: - intelektualna, zawodowa, społeczna. 4. Zasada dostępności wiedzy 5. Zasada łączenia teorii z praktyką - trzeba mówić o możliwościach wykorzystania wiedzy w praktyce. Zasady odnoszące się do prowadzących w pracy oświatowej: - sprzężenia zwrotnego - zrozumienie między słuchającymi i prowadzącym
- selektywności umysłu - na podstawie wiedzy, którą człowiek posiada
- stereotypu 2 grupy metod pracy doradztwa: 1. Pracy oświatowej  upowszechnianie wiedzy
Metody:
a) Podające - polegają na tym, że słuchacz dostaje gotową wiedzę do zapamiętania (wykład, gawęda). Wykład: temat, zakres - część wstępna ; dedukcja i indukcja (ogólne i szczegółowe informacje) - część druga ; podsumowanie wykładu, „czy są jakieś pytania” - część końcowa b) Poszukujące (heurystyczne) - poszukiwanie wiedzy (dyskusja, pogadanka). Cechy dyskusji: - uczymy się wypowiedzi i zabierania głosu, nabieramy śmiałości
- aktywizacja uczestników do czynnego udziału w zajęciach
Dyskusja panel. Na czym polega kierowanie dyskusją: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz