Geochemia

note /search

Atmosfera - Homosfera

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Atmosfera Homosfera - dolna warstwa do wysokości około 100 km - małe zróżnicowanie składu chemicznego - niemal cała masa Atmosfery. Heterosfera - obszar atmosfery nad homosferą, zmienny skład chemiczny. W niższych jej partiach (100 do ok. 1000 km wysokości) przeważa tlen, później jego miejsc...

Budowa Ziemi i procesy magmowe

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218

Magma Naturalny układ trójfazowy: stop krzemianowy, faza stała (wykrystalizowane składniki mineralne), faza gazowa. Rodzaje fali sejsmicznych: • podłu ne • poprzeczne Powierzchnie nieciągłości sejsmicznej • 30-70 km (pod oceanami...

CO2 CH4 biodegr (konspekt)

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Celsius degrees 22 Average temperature of August 1826-1990, Kraków, S Poland 20 18 16 14 1820 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 Anno Domini 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1990 wzrost stężenia: 0,8-1,4 % /rok Seasonal δ13C variations of atmosph...

CO2 CH4 biodegradowalne

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Cels sius degrees 22 Average temperature of August 1826-1990, Kraków, S Poland 20 18 16 14 1820 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 Anno Domini 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1990 wzrost stężenia: 0,8-1,4 % /rok Ralationship between atmospheric ...

Geochemia izotopów

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1134

GEOCHEMIA IZOTOPÓW 1 ZIEMIA Tab1. Jednostki geochronologiczne i różne skale geochronologiczne (dane w mln lat) Eon Fanerozoik 1974 Q.J.G.S. 1964 Syntetyczna 1966 37-38 53-54 37±2 65 140 100 58±4 67±3 136 Dolny Górny Trias Dolna 26 Środkowa 7 Jura Górna 1,5-2? 68 Dolna 4...

Izotopy trwałe (konspekt)

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1351

Woda morska Średnio ok. 0 ‰ Zatoki, intensywne parowanie, dopływ wód słodkich δD +/15 ‰, czasem –40 ‰ δ18O +/1,3 ‰ , czasem ??? pozostala para [frakcja] 0.75 0.50 0.00 Czy ma coś z tym wspólnego Linia Wody Meteorycznej? 11 ‰ -10 δ18O [‰] 0.25 kondensat 9‰ 1.00 0 para -20 -30 ...

Izotopy trwałe- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1106

efekt izotopowy - procesy różnicowania/rozdziału składu izotopowego pierwiastka pomiędzy co najmniej dwiema substancjami (dwoma fazami zwierającymi ten sam pierwiastek) reakcje wymiany izotopowej (efekt termodynamiczny) - proces równowagowy w układzie zamkniętym; pomimo iż substancje wymieniaj...

Klasyfikacje pierwiastków geochemiczne (konspekt)

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910

Geochemiczny układ okresowy H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Ti Pb Bi Po At ...

Pierwiastki, wszechświat, meteoryty- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

Istota Geochemia jest to gałąź nauk geologicznych zajmująca się historią naturalną pierwiastków chemicznych. Porządek naturalny pierwiastków chemicznych Egzamin pisemny, 3 pytania termin 1 – … termin 2 – … brak terminów dodatkowych wym...

Roztwory i hydrosfera (konspekt)

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Zawartość składników węglanowego systemu buforowego wody morskiej (3,5 % zasolenia) w zależności od pH i temperatury wody. pH 7.6 8.0 8.4 temperatura 0 20 0 20 0 20 C02+ H2C03 3,3 2,2 1,3 0,9 0,5 0,3 HCO3- 94,6 94,3 93,5 ...