Izotopy trwałe (konspekt)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Izotopy trwałe  (konspekt) - strona 1 Izotopy trwałe  (konspekt) - strona 2 Izotopy trwałe  (konspekt) - strona 3

Fragment notatki:

Woda morska
Średnio ok. 0 ‰
Zatoki, intensywne parowanie, dopływ wód słodkich
δD
+/15 ‰, czasem –40 ‰
δ18O +/1,3 ‰ , czasem ???
pozostala para [frakcja]
0.75
0.50
0.00
Czy ma coś z tym wspólnego
Linia Wody Meteorycznej?
11 ‰
-10
δ18O
[‰]
0.25
kondensat
9‰
1.00
0
para
-20
-30
20
15
10
0
-20
temperatura chmury [oC]
Rk
= f
Rp
1 
 − 1
α 
Rk - końcowy stosunek izotopu ciężkiego do lekkiego,
Rp - początkowy stosunek izotopu ciężkiego do lekkiego,
f - pozostała ilość związku w układzie,
α - współczynnik frakcjonowania izotopowego
Model destylacji Rayleigha opisuje m.in.:
-stopień zaawansowania reakcji w układzie
otwartym czyli ilość materii, jaka została
odprowadzona z układu,
dotyczy rozdziału faz, efektów
izotopowych, oraz np. ????
Zakres składu izotopowego siarki
w różnych średowiskach przyrodniczych
meteoryty
S wulkaniczna
skały osadowe
woda oceaniczna
ewaporaty
ropa naftowa
powietrze
jon siarcznowy - wody powierzchniowe
węgiel kamienny
gleba
-60
-40
-20
0
34
δ S [‰]
20
40
60
1000
900
temperatura [oC]
800
Frakcjonowanie
izotopowe tlenu
700
600
A - plagioklaz-woda
B - amfibol-woda
C - ilmenit-woda
D - magnetyt-woda
500
400
300
200
D
C
A
B
100
-16
-12
-8
-4
0
4
1000 lnα [‰]
8
12
16
δD SMOW
-60
kon
wo tamin
da
mo acja
rsk
a
ni e
zowa
odga (H 2)
CH 4
-40
r
yd
h
e,
ln
a
rm
e
ot
1
a
ni

/
ze
ra
., w
b
p
eo
z
em
.t
pr
ys
w
p.
n
dyferencjacja
parcjalne topnienie
hy
ni dra
sk ta
ot cj
em a
p.
uc
iec
zk
aw
od
y
-80
-100
0
0.2
0.4
0.6
zawartosc H 2O [% wag.]
0
δD SMOW
-40
-80
-120
-160
-200
0
0.2
0.4
0.6
zawartosc H 2O [% wag.]
wody meteoryczne
woda oceaniczna
skaly osadowe
skaly magmowe oraz
wys. i sr. metamorfizmu
woda magmowa
"juwenilna" (?)
-400
-300
-200
-100
δD SMOW
0
100
pegmatyty
granitoidy
gabra i bazalty
skały ultramaficzne
achondryty bazaltowe
chondryty
Destylacja Rayleigha
chondryty węglowe
-2
0
2
4
6
δ18O [‰]
8
10
12
14
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz